Amaç ve Kapsam

“Pejoss Dergisi”nin kapsamı, sosyal bilimlerin tüm yönleriyle ilgili özgün araştırmaları kapsamaktadır. Sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında özgün araştırma sonuçları, bilimsel incelemeler ve kısa iletişim notları yayınlanmak üzere değerlendirilir. Derginin yayın dili Türkçe veya İngilizcedir.

Pratik ve teori dengesi uygun olan el yazmaları tercih edilir. Bir derleme makalesinin, kapsamlı bir kaynak listesiyle desteklenen, belirli bir bilimsel konu hakkında derinlemesine bilgi ve tatmin edici bir değerlendirme vermesi beklenir. Daha önce başka bir dergide yayımlanmış yazılar kabul edilmez. “Pejoss” hakemli uluslararası bir dergidir.