Uluslararası Organizasyonlarda Çalışan Katılımı Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi: Yüksek Performanslı Şirketlerden Alınan Dersler


Özet Görüntüleme: 905 / PDF İndirme: 451

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10029118

Anahtar Kelimeler:

İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası İşletmeler, Karşılaştırmalı Analiz

Özet

Çalışan bağlılığı, motivasyonlu ve bağlı bir çalışan grubu oluşturarak kurumsal başarıya ulaşmada kritik bir faktördür. Bu araştırma, uluslararası organizasyonların bağlamında çalışan bağlılığı kavramını inceleyerek, çeşitlilik içeren kültürel ortamların sunduğu zorluklar ve fırsatları ele almaktadır. Araştırma, yüksek performans gösteren uluslararası şirketleri analiz ederek çalışan bağlılığı stratejilerinin karşılaştırmalı bir analizini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, çalışan memnuniyeti, istikrar oranları ve kurumsal performans göstergeleri gibi kriterlere dayanarak yüksek performans gösteren uluslararası şirketler seçilmiştir. Derinlemesine vaka analizi ve veri analizi kullanılarak, bu şirketlerin çalışan bağlılığı stratejileri incelenmiştir. Liderlik uygulamaları, kurumsal kültür, çalışan geliştirme programları, ödüllendirme ve tanıma sistemleri, iletişim kanalları ve iş-yaşam dengesi önlemleri gibi ana alanlar üzerinde durulmuştur. Şirketler arasında bu stratejilerin yaklaşımları ve sonuçlarının karşılaştırılması, ortak temaları, en iyi uygulamaları ve çıkarılan dersleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Karşılaştırmalı analizin bulguları, çalışan bağlılığını artırmak ve genel kurumsal performansı iyileştirmek isteyen diğer uluslararası organizasyonlar için değerli bir bilgi kaynağı oluşturacaktır. Araştırma sonuçları, organizasyonların özgün bağlamlarına uygun etkili stratejiler geliştirme ve uygulama konusunda yol gösterici nitelik taşımaktadır. Bu çalışma, uluslararası organizasyonlardaki çalışan bağlılığına dair mevcut bilgi birikimine katkıda bulunacak ve insan kaynakları profesyonelleri ile kurumsal liderlere pratik öneriler sunacaktır. Yüksek performans gösteren şirketlerin deneyimleri ve uygulamalarından faydalanarak, bu araştırma küresel bir ortamda daha bağlı ve verimli bir çalışan grubunu teşvik etmek için rehberlik sağlayacaktır

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Abdulaziz, A., Bashir, M. & Alfalih, A. A. (2022). The Impact of Work-Life Balance and Work Overload on Teacher’s Organizational Commitment: Do Job Engagement and Perceived Organizational Support Matter. Education and Information Technologies, 27(7), 9641-9663. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11013-8.

Abdullahi, M. S., Raman, K., & Solarin, S. A. (2022). Talent management practices on employee performance among academic staff of Malaysian private universities: employee engagement as a mediator. Journal of Applied Research in Higher Education, 14(1), 135-158. https://doi.org/10.1108/JARHE-08-2020-0283.

Agwu, E. & Nwoke, N. I. (2019). Effect of Recruitment and Selection on Employee Retention: Mediating Factor of Employee Engagement. European Journal of Applied Business Management, 5(4), 17-29.

Albrecht, S. L. & Andreetta, M. (2011). The Influence of Cultural Values on Employee Resistance to Teams: Toward A Model of Globalized Self-Managing Work Team Effectiveness. Journal of International Business Studies, 42(3), 364-386. https://doi.org/10.5465/amr.1997.9708210724.

Almawali, H., Hafit, N. I. A. & Hassan, N. (2021). Motivational Factors and Job Performance: The Mediating Roles of Employee Engagement. International Journal of Human Resource Studies, 11(3), 6782-6782.

Antony, M. R. (2018). Paradigm Shift in Employee Engagement–A Critical Analysis on The Drivers of Employee Engagement. International Journal of Information, Business and Management, 10(2), 32-46.

Bakker, A. B. & Demerouti, E. (2007). The Job Demands-Resources model: State of the Art. Journal of Managerial Psychology, 22(3), 309-328. https://doi.org/10.1108/02683940710733115.

Barik, S. & Kochar, A. (2017). Antecedents and Consequences of Employee Engagement: A Literature Review. International Journal of Latest Technology in Engineering, Management & Applied Science, 6(4), 33-38.

Bedarkar, M. & Pandita, D. (2014). A Study on The Drivers of Employee Engagement Impacting Employee Performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 133(2014), 106-115. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.174.

Benoit, D. (2022). Trailblazer: The Power of Business as the Greatest Platform for Change. Harper Business.

Bharadwaj, S. & Yameen, M. (2021). Analyzing The Mediating Effect of Organizational Identification on The Relationship Between CSR Employer Branding and Employee Retention. Management Research Review, 44(5), 718-737. https://doi.org/10.1108/MRR-05-2020-0298.

Bhatnagar, J. (2007). Talent Management Strategy of Employee Engagement in Indian ITES Employees: Key to Retention. Employee Relations, 29(6), 640-663. https://doi.org/10.1108/01425450 710826122.

Birdi, K., Clegg, C. W., Patterson, M. A., Robinson, A., Stride, C. B., Wall, T. D. & Wood, S. J. (2008). The Impact of Human Resource and Operational Management Practices on Company Productivity: A Longitudinal Study. Personnel Psychology, 61(3), 467-501. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2008.00136.x.

Boccoli, G., Gastaldi, L. & Corso, M. (2023). The Evolution of Employee Engagement: Towards A Social and Contextual Construct for Balancing Individual Performance and Wellbeing Dynamically. International Journal of Management Reviews, 25(1), 75-98. https://doi.org/10.1111/ijmr.12304.

Bonaiuto, F., Fantinelli, S., Milani, A., Cortini, M., Vitiello, M. C. & Bonaiuto, M. (2022). Perceived Organizational Support and Work Engagement: The Role of Psychosocial Variables. Journal of Workplace Learning, 34(5), 418-436. https://doi.org/10.1108/JWL-11-2021-0140.

Burnett, J. R. & Lisk, T. C. (2019). The Future of Employee Engagement: Real-Time Monitoring and Digital Tools for Engaging a Workforce. International Studies of Management & Organization, 49(1), 108-119. https://doi.org/10.1080/00208825.2019.1565097.

Ceylan, S., & Mizrak, F. (2023). Innovative Human Resource Management. Serap Saribaş, Turgay Akkuş (Ed). Innovative Research in Social, Human and Administrative Sciences içinde, 511-528. Duvar Yayıncılık.

Chouinard, Y. (2016). Let My People Go Surfing: The Education of a Reluctant Businessman. Penguin Books.

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. Plenum.

Elsafty, A. & Oraby, M. (2022). The Impact of Training on Employee Retention: An Empirical Research on The Private Sector in Egypt. International Journal of Business and Management, 17(5), 58-74. https://doi.org/10.5539/ijbm.v17n5p58.

Eti, S., & Mızrak, F. (2020). Analysing customer satisfaction of civil aviation companies of Turkey with text mining. Hasan Dinçer, Serhat Yüksel (Ed). Strategic outlook for innovative work behaviours: Interdisciplinary and multidimensional perspectives içinde, 21-41. IGI Global.

Hackman, J. R. & Oldham, G. R. (1976). Motivation Through the Design of Work: Test of a Theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16(2), 250-279. https://doi.org/10.1016/0030-5073(76)90016-7.

Harter, J. K., Schmidt, F. L. & Hayes, T. L. (2002). Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87(2), 268-279. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0021-9010.87.2.268.

Harzing, A. W. (2006). Response styles in cross-national survey research: A 26-country study. International Journal of Cross Cultural Management, 6(2), 243-266. https://doi.org/10.1177/ 1470595806066332.

Hsieh, T. (2010). Delivering Happiness: A Path to Profits, Passion, and Purpose. Business Plus.

Iles, P. A., Chuai, X., & Preece, D. (2010). Talent management and HRM in multinational companies in Beijing: Definitions, differences and drivers. Journal of World Business, 45(2), 179-189. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2009.09.014.

Ishiyama, N. (2022). The impact of the talent management mechanism and self-perceived talent status on work engagement: the case of Japan. Asia Pacific Business Review, 28(4), 536-554. https://doi.org/10.1080/13602381.2021.1905410.

Jiang, H., & Shen, H. (2023). Toward a relational theory of employee engagement: Understanding authenticity, transparency, and employee behaviors. International Journal of Business Communication, 60(3), 948-975. https://doi.org/10.1177/2329488420954236.

Jiony, M. M., Tanakinjal, G. H., Gom, D., & Siganul, R. S. (2015). Understanding the effect of organizational culture and employee engagement on organizational performance using organizational communication as mediator: a conceptual framework. American Journal of economics, 5(2), 128-134. https://doi.org/10.5923/c.economics.201501.13.

Johansen, M. S., & Sowa, J. E. (2019). Human resource management, employee engagement, and nonprofit hospital performance. Nonprofit Management and Leadership, 29(4), 549-567. https://doi.org/10.1002/nml.21352.

Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33(4), 692-724. https://doi.org/10.5465/256287.

Kaur, T., Bansal, S., & Solomon, P. (2022). Redesigning workspace at Adobe: an Indian perspective. Facilities, 41(3/4), 185-210. https://doi.org/10.1108/F-03-2022-0048.

Kumar S, V., & Mukherjee, S. (2018). Holacracy–the future of organizing? The case of Zappos. Human Resource Management International Digest, 26(7), 12-15. https://doi.org/10.1108/HRMID-08-2018-0161.

Lakshman, A. (2021). The Google Way: How One Company is Revolutionizing Management as We Know It. Pearson Education.

Macey, W. H., & Schneider, B. (2008). The meaning of employee engagement. Industrial and Organizational Psychology, 1(1), 3-30. https://doi.org/10.1111/j.1754-9434.2007.0002.x.

Madhani, P. M. (2020). Effective rewards and recognition strategy: enhancing employee engagement, customer retention and company performance. The Journal of Total Rewards, 29(2), 39-48.

Meyer, J. P. & Allen, N. J. (1991). A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment. Human Resource Management Review, 1(1), 61-89. https://doi.org/10.1016/1053-4822(91)90011-Z.

Mizrak, F. (2023). Use of Artificial Intelligence in the Employee Selection Process. Radha Yadav, Mudita Sinha, Joseph Varhese Kureethara (Ed). In HR Analytics in an Era of Rapid Automation içinde (pp. 230-248). IGI Global.

Nelson, L. (2020). Creative Change: Why We Resist It, How We Can Embrace It. W. W. Norton & Company.

O’Rourke, D. & Strand, R. (2017). Patagonia: Driving Sustainable Innovation by Embracing Tensions. California Management Review, 60(1), 102-125. https://doi.org/10.1177/0008125617727748.

Pass, S, & Ridgway, M. (2022). An Informed Discussion on The Impact of COVID-19 and ‘Enforced’remote Working on Employee Engagement. Human Resource Development International, 25(2), 254-270. https://doi.org/10.1080/13678868.2022.2048605.

Perschel, A. (2010). Work‐Life Flow: How Individuals, Zappos, And Other Innovative Companies Achieve High Engagement. Global Business and Organizational Excellence, 29(5), 17-30. https://doi.org/10.1002/joe.20335.

Rabiul, M. K., Shamsudin, F. M., Yean, T. F. & Patwary, A. K. (2023). Linking Leadership Styles to Communication Competency and Work Engagement: Evidence from The Hotel Industry. Journal of Hospitality and Tourism Insights, 6(2), 425-446. https://doi.org/10.1108/JHTI-09-2021-0247.

Rahmadani, V. G., & Schaufeli, W. B. (2022). Engaging Leadership and Work Engagement as Moderated by “Diuwongke”: An Indonesian Study. The International Journal of Human Resource Management, 33(7), 1267-1295. https://doi.org/10.1080/09585192.2020.1799234.

Rani Joseph (2023). Google Employee Engagement. (2023). Empuls Blog. https://blog.empuls.io/google-employee-engagement/

Raziq, A. & Maulabakhsh, R. (2015). Impact of working environment on job satisfaction. Procedia Economics and Finance, 23(2015), 717-725. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00524-9.

Ryan, M. R. (2021). Business ethics as a form of practical reasoning: What philosophers can learn from Patagonia. Humanistic Management Journal, 6(1), 103-116.

Sanders, K., Yang, H. & Li, X. (2021). Quality Enhancement or Cost Reduction? The Influence of High-Performance Work Systems and Power Distance Orientation on Employee Human Resource Attributions. The International Journal of Human Resource Management, 32(21), 4463-4490. https://doi.org/10.1007/s41463-020-00096-5.

Schaufeli, W. B. & Bakker, A. B. (2004). Job Demands, Job Resources, and Their Relationship with Burnout and Engagement: A Multi-Sample Study. Journal of Organizational Behavior, 25(3), 293-315. https://doi.org/10.1002/job.248.

Shahid, A. (2019). The Employee Engagement Framework: High Impact Drivers and Outcomes. Journal of Management Research, 11(2), 45-54.

Sharma, P. K. & Kumra, R. (2020). Relationship Between Workplace Spirituality, Organizational Justice and Mental Health: Mediation Role of Employee Engagement. Journal of Advances in Management Research, 17(5), 627-650. https://doi.org/10.1108/JAMR-01-2020-0007.

Shuck, B., Ghosh, R., Zigarmi, D. & Nimon, K. (2013). The Jingle Jangle of Employee Engagement: Further Exploration of The Emerging Construct and Implications for Workplace Learning and Performance. Human Resource Development Review, 12(1), 11-35. https://doi.org/10.1177/ 1534484312463921.

Singh, A. K., & Singh, A. P. (2021). Role of employee engagement in organizational effectiveness: Empirical evidence in the context of Indian public sector organizations. International Journal of Education and Management Studies, 11(2), 74-80.

Smith, I. H. & Kouchaki, M. (2021). Ethical Learning: The Workplace as A Moral Laboratory for Character Development. Social Issues and Policy Review, 15(1), 277-322. https://doi.org/10.1111/sipr.12073.

Spina, J. D. & Spina, L. J. (2022). Strategic Cultural Considerations for HR. The New HR (25-37). Emerald Publishing Limited.

Tenhiälä, A., Giluk, T. L., Kepes, S., Simon, C., Oh, I. S. & Kim, S. (2016). The Research‐Practice Gap in Human Resource Management: A Cross‐Cultural Study. Human Resource Management, 55(2), 179-200. https://doi.org/10.1002/hrm.21656.

Tisu, L., Vîrgă, D. & Mermeze, I. (2023). Autonomy and Performance: Proactive Vitality Management and Work Engagement as Sequential Mediators of The Relationship. Psychological Reports, 126(1), 411-433. https://doi.org/10.1177/00332941211048470.

Tomczak, D. L., Lanzo, L. A., & Aguinis, H. (2018). Evidence-based recommendations for employee performance monitoring. Business Horizons, 61(2), 251-259. https://doi.org/10.1177/0033294 1211048470.

Turner, P. (2020). Why Is Employee Engagement Important?. Employee Engagement in Contemporary Organizations: Maintaining High Productivity and Sustained Competitiveness. Springer.

Ugaddan, R. G. & Park, S. M. (2017). Quality of Leadership and Public Service Motivation: A Social Exchange Perspective on Employee Engagement. International Journal of Public Sector Management, 30(3), 270-285. https://doi.org/10.1108/IJPSM-08-2016-0133.

Verma, P., Kumar, V., Mittal, A., Gupta, P. & Hsu, S. C. (2022). Addressing Strategic Human Resource Management Practices for TQM: The Case of an Indian Tire Manufacturing Company. The TQM Journal, 34(1), 29-69. https://doi.org/10.1108/TQM-02-2021-0037.

Wen, J., Huang, S. S. & Teo, S. (2023). Effect of Empowering Leadership on Work Engagement via Psychological Empowerment: Moderation of Cultural Orientation. Journal of Hospitality and Tourism Management, 54(2023), 88-97. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2022.12.012.

Yadav, A., Pandita, D. & Singh, S. (2022). Work-Life Integration, Job Contentment, Employee Engagement and Its Impact on Organizational Effectiveness: A Systematic Literature Review. Industrial and Commercial Training, 54(3), 509-527. https://doi.org/10.1108/ICT-12-2021-0083.

Zhou, G., Gul, R. & Tufail, M. (2022). Does Servant Leadership Stimulate Work Engagement? The Moderating Role of Trust in The Leader. Frontiers in Psychology, 13(2022), 1-9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.925732.

Yayınlanmış

2023-10-18

Nasıl Atıf Yapılır

Mızrak, K. C. (2023). Uluslararası Organizasyonlarda Çalışan Katılımı Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi: Yüksek Performanslı Şirketlerden Alınan Dersler. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 7(35), 1336–1348. https://doi.org/10.5281/zenodo.10029118