HİZMET PAZARLAMASI VE SATIN ALMA DAVRANIŞINA İLİŞKİN BİR DERİN ÖĞRENME ANALİZİ: BİR TÜKETİCİ DAVRANIŞ FORMU


Özet Görüntüleme: 121 / PDF İndirme: 68

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.37242/pejoss.2216

Anahtar Kelimeler:

Pazarlama Hizmetleri, Satın Alma Davranışı, Tüketici Davranışı, Derin Öğrenme, Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi

Özet

Hizmetlerin, maddi olmayan, çabuk bozulan, iade veya depolama olanağı bulunmayan ve çoğunlukla heterojen yapıda olmaları gibi ürünlere kıyasla bazı benzersiz özellikleri vardır. Bazı hizmetler çevrimiçi hizmet kanalları kullanılarak mevcut ve sağlanabilirken, bazıları geleneksel kanalların kullanıldığı geleneksel biçimlerde devam eden popülaritesini korumaya devam etmektedir. Benzer şekilde, bazı tüketiciler çeşitli hizmet seçenekleri için günümüz hizmet kanallarını kullanmayı tercih ederken, bazıları da geleneksel hizmet kanallarında kalmayı tercih etmektedir. Bu bağlamda, hizmetlerle ilişkili tüketicilerin beklentilerini ve özelliklerini ve satın alma davranışının öncü göstergelerini anlamak liderlere, bilim camiasına ve genel olarak toplumun seçkin üyelerine ciddi içgörüler sağlayabilir. Bu nedenle, bu çalışmada ilgilenilen konuyla ilgili keşifsel ve doğrulayıcı bir anlayışa sahip olmak için derin öğrenme, denetimli ve denetimsiz makine öğrenimi metodolojilerinin kullanıldığı bir makine öğrenimi yaklaşımı uygulanmış, keşfedilen tahmine dayalı bilgilerle birlikte ilgili makine öğrenimi metodolojilerinin temel performans göstergeleri paylaşılmıştır

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2022-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

YAVUZ, Özerk. (2022). HİZMET PAZARLAMASI VE SATIN ALMA DAVRANIŞINA İLİŞKİN BİR DERİN ÖĞRENME ANALİZİ: BİR TÜKETİCİ DAVRANIŞ FORMU. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 6(18), 01–12. https://doi.org/10.37242/pejoss.2216