OKUL YÖNETİCİLERİNİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ALGILARI


Özet Görüntüleme: 61 / PDF İndirme: 32

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.37242/pejoss.4385

Anahtar Kelimeler:

Yönetici, müdür, müdür yardımcısı, yenilikçi, davranış, uygulama

Özet

Denizli il genelinde 2022-2023 eğitim yılı güz döneminde resmi okul ve kurumlarda okul müdürü ve müdür yardımcısı olarak çalışan yöneticilerin okul yöneticileirnin yenilikçi davranışlarına ilişkin algıları araştırılmıştır. Okul yöneticilerinden 257 yöneticiye kolay ulaşılabilir örneklem yöntemiyle ulaşılarak veriler toplanmıştır. Okul yöneticilerinin yenilikçi davranış düzeylerinin en fazla ve yüksek düzeyinde yeni fikirlerin uygulanmasına katkı sağlama ve diğer çalışanları yenilikçi fikri desteklemede cesaretlendirmededir. En düşük düzey orta seviyede rutin iş yüküne dâhil olmayan konulara önem vermededir.  Okul yöneticilerinin yenilikçi davranış alt boyutlarında en yüksek düzeyin uygulama boyutunda yüksek derecede iken bunu sırasıyla destekleme boyutu yüksek derecede izlerken araştırma boyutu, üretme boyutları orta derecede izlemektedir. Genel yenilikçi davranış düzeyi orta derecede ölçülmüştür. Okul yöneticilerinin yenilikçi davranış düzeylerinin demografik özelliklerine göre yaş, görev yapılan kademe, medeni duruma göre farklılık göstermediği ancak cinsiyet ve yapılan göreve göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Okul yöneticilerinin yenilikçi davranış düzeylerinin cinsiyete göre araştırma, uygulama ve genel yenilikçi davranışlarda kadın yöneticiler lehine, görevlerine göre üretme, araştırma, destekleme ve uygulama boyutlarıyla genel yenilikçi davranışlarda müdür olarak görev yapanlar lehine yüksek çıkmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2023-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

TÜREMEN, A., YILDIZ, U., KENDİR, M. T., ÇIRPAN, E., ERTÜRK, H., & DİLBAZ, A. U. (2023). OKUL YÖNETİCİLERİNİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ALGILARI. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(30), 428–440. https://doi.org/10.37242/pejoss.4385