ÇOCUKLARDA ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ GELİŞİMİNDE FELSEFE TEMELLİ EĞİTİM YÖNTEMİNİN ÖNEMİ: KONYA ÖRNEĞİ


Özet Görüntüleme: 987 / PDF İndirme: 416

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.37242/pejoss.4384

Anahtar Kelimeler:

Çocuklar için felsefe, eleştirel düşünme, okul öncesi eğitim, sorgulama etkinlikleri, hikâye

Özet

Bu çalışma; “Okul öncesi dönemde çocuklarla felsefe temelli etkinliklerin eleştirel düşünme becerisi üzerine etkisi nedir?” sorusuna cevap bulabilmek amacıyla yapılmıştır. Çocuklarla felsefe etkinlikleri düzenlenen etkinliklerin çocukların soru sorma becerilerini geliştirerek eleştirel düşünmelerini desteklemenin önemini ortaya çıkarmaktadır. Çocukların sorduğu “neden?” ve “niçin?” gibi sorular aslında felsefi düşüncenin başlangıcıdır. Çocuklar için felsefe etkinlikleri düzenleyerek onların doğuştan gelen merak ve keşfetme isteği felsefe ile harmanlandığında, çocuklar gelecekte daha fazla farklı bakış açısına sahip ve etkin düşünebilen, inovatif yetişkinlere dönüşeceklerdir. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Konya ilinin 31 ilçesinde bulunan randomize yöntemle seçilen 500 okul öncesi öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma nicel ve deneysel bir çalışmadır. Çalışmada “Çocuklar İçin Felsefi Sorgulama Yoluyla Eleştirel Düşünmenin Değerlendirilmesi” ölçeği ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Çocuklarda Eleştirel Düşünme Becerisi Gelişiminde Felsefe Temelli Eğitim Yönteminin Önemi: Konya Örneği çalışması kapsamında okul öncesi eğitim sınıflarında Türkçe etkinliğinde hikâye temelli felsefi soruşturma planları hazırlanmıştır. Bu planlar bütünleştirilmiş etkinlik olarak uygulanmıştır. Uygulama öncesi ve sonrasında kullanılan “Çocuklar İçin Felsefi Sorgulama Yoluyla Eleştirel Düşünmenin Değerlendirilmesi” ölçeği ile felsefi sorgulama, dil ve bilişsel beceriler ve soru oluşturma boyutlarına verilen cevapların analizinde sonuçların anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. Okul öncesi dönemde yetişkinlerle okunacak metinlerle, hikâye kitaplarıyla ya da görsellerle eleştirel düşünmeyi destekleyici felsefe etkinlikleri yapabilmenin çocukların eleştirel düşünme becerisini geliştirdiği görülmüştür. Okul öncesi eğitimde hikâye temelli felsefi soruşturmanın Türkçe etkinliklerinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için kullanılabilecek faydalı bir yöntem olduğu araştırma sonunda ortaya çıkmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2023-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

TEKKALAN, O., YONCACI, A., KAYNAR, N., & ŞENTURAN, B. (2023). ÇOCUKLARDA ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ GELİŞİMİNDE FELSEFE TEMELLİ EĞİTİM YÖNTEMİNİN ÖNEMİ: KONYA ÖRNEĞİ. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(30), 441–450. https://doi.org/10.37242/pejoss.4384