Shaun Tan’ın ‘Kayıp Şey’ Adlı İkinci Çocukluk Dönemi İllüstrasyon Kitabının Tipografi Kullanımının Analizi


Özet Görüntüleme: 121 / PDF İndirme: 68

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8116467

Anahtar Kelimeler:

Shaun Tan, Tipografi, İllüstrasyon, Çocuk, Tasarım

Özet

Belirli yaş gruplarına özel olarak farklı duygu ve düşüncelerin doğru şekilde aktarılması gerekmektedir. Çocuk kitapları da çocuklarda duygu ve düşünce, dil gelişimi ve okul dışı zamanı verimli değerlendirme konusunda fayda sağlamaktadır. Verilmesi gereken mesajın iletilme aşamasındaki sunum şekli de önem arz etmektedir. Çocukların okuduğu uzun metinleri anlamlandırıp, verilmek istenen dersi algıladığı 7-11 yaş arası ikinci çocukluk döneminde ise çocukların okuduğu kitapların tipografik özellikleri bu bağlamda önemli bir görev görmektedir. Bu çalışmada Shaun Tan’ın ‘Kayıp Şey’ adlı eserinin seçilmesinde amaçlı örneklemden yararlanılmıştır. Nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Literatür taramasından yararlanılarak yazılı olan kaynaklar incelenmiş ve sonuca ulaşılmasında fayda sağlamıştır. Araştırma sonucunda ikinci çocukluk dönemindeki bireylerin anlatılmak istenen mesaja göre renklerin ve tipografik etkenlerin alışılmış fontların dışında olmasının anlatımı desteklediği bulgusuna ulaşılmıştır

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Becer, E. (1997). İletişim ve Grafik Tasarım. 6. Baskı, Dost Kitabevi.

Baeyens, M. (2002), www.aed.org.tr/tipografi.html , (Erişim Tarihi: 28.12.2022).

Boulton, M. (2005), Five simple steps to better typography, http://www.markboulton.co.uk/ journal/comments/five_simple_steps_to_better_typography/, (Erişim Tarihi: 26.12.2022).

Dündar, B. (2005). Matbaanın Bulunuşundan Bu Yana Batıda ve 1970 Sonrası Türkiye’de Grafik Tasarımda Tipografik Dil. [Yüksek Lisans Tezi]. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Jean, G. (2004). Yazı İnsanlığın Belleği. Yapı Kredi Yayınları.

Kaptan, A.Y. & Kaptan S.G. (2006). Ders Kitaplarında Görsel Düzen, Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. 3. Baskı, Pegem Yayıncılık.

Kaptan, A.Y. & Sürmeli, K. (2011). Çocuk Dergilerinde Karşılaşılan Tipografi Sorunları ve Çözüm Önerileri. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(3), 183- 197.

Karaduman, S. (2007). Modernizmden Postmodernizme Kimliğin Yapısal Dönüşümü. Yaşar Üniversitesi, 5(17), 2886-2899.

Karter, R., Day, B. & Meggs, P. (1993). Typographic Design: Form and Communication. John Willey and Sons, Canada.

Pektaş, H. (2003). Exlibris. AED Yayını.

Schneider, W. & Raue, P. J. (2000). Gazetecinin El Kitabı. Konrad Adenauer Vakfı.

Sürmeli, K. (2010). Türkiye’de Eğitim Amaçlı Çocuk Dergilerinde Karşılaşılan Temel Grafik Tasarım Sorunları ve Sorunlara Çözüm Önerileri [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Tan, S. (2012). Kayıp Şey. İthaki Yayınları.

Tuncay, A. M. (1998). Dergi Tasarımı [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Uçar, T. F. (2004). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım. İnkılap Kitabevi.

Vignelli, M. (1992). Graphis Magazindesign. Graphis Verlag AG, Zürih.

Yazar, İ. (2003), Türk dili ve Edebiyatı Ders Kitaplarına Görsel Açıdan Bir Yaklaşım http://web.deu.edu.tr/~ilyas/yayinlarim/bildiri_izmir.htm , (Erişim Tarihi: 23.12.2022).

İndir

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

AVGALI BULUT, İlknur. (2023). Shaun Tan’ın ‘Kayıp Şey’ Adlı İkinci Çocukluk Dönemi İllüstrasyon Kitabının Tipografi Kullanımının Analizi. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 7(31), 528–541. https://doi.org/10.5281/zenodo.8116467