Küresel Otomotiv Markalarının Dijital Reklam Çalışmalarında Yerelleştirmeyi Kullanımı


Özet Görüntüleme: 105 / PDF İndirme: 77

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8290091

Anahtar Kelimeler:

Yerelleşme, Dijital Reklamcılık, Otomotiv Sektörü

Özet

Küreselleşme, dünya çapında ekonomik, sosyal ve kültürel etkileşimi artıran bir süreçtir. Bu süreç, aynı zamanda küresel markaların ortaya çıkmasına ve büyümesine de katkıda bulunmaktadır. Küreselleşmeyle ivme kazanan teknolojik gelişmeler; sınırların ortadan kalktığı bir dijital dünya yaratırken diğer yandan da markaların reklam ve pazarlama planlamalarında yeni medya üzerinden yerel uyumlandırmayı hayata geçirmelerinin ne kadar önemli olduğunu da gözler önüne sermektedir. Günümüzde otomotiv endüstrisi, dijitalleşme ve teknolojik ilerlemelerle birlikte büyük bir dönüşüm yaşamaktadır. Küresel otomotiv markaları, dijital reklam çalışmalarına büyük önem vererek, tüketicilere daha etkili bir şekilde ulaşmanın yollarını aramaktadır. Bu bağlamda, yerelleştirme ve kişiselleştirme stratejisini, otomotiv markalarının dijital reklam çalışmalarında giderek daha fazla benimsediği bir yaklaşım haline gelmektedir.

Bu makale, küresel otomotiv markalarının dijital reklam çalışmalarında başvurdukları etkili bir strateji olan yerelleştirmeyi incelemeyi amaçlamaktadır. Günümüzde, dijitalleşmenin hızlı yayılışı ve tüketici davranışlarındaki değişiklikler, otomotiv endüstrisini sosyal medya reklamlarına, influencer iş birliğine, mobil reklamcılığa ve advergame uygulamalarına önemli bütçeler ayırmaya yönlendirmektedir. Dünya genelinde bu bağlamda dijital kampanyalar yürütülüp, iş birlikleri ve sponsorluklar planlanırken yerel farklılıkları göz ardı etmemek çok önemlidir çünkü yerelleştirilmiş dijital kampanyalar markaların tüketicilerle daha güçlü bir bağ kurmasına yardımcı olmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Aktaş, H., Akyol, A. Ç., & Akyol, M. (2010). Yeni reklam aracı ‘Oyunreklam’ın (Advergame) çocuk üzerindeki etkisi. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 652-672.

Akyol, Ç. A. (2023). Dijital Reklamcılık. LiteraTürk Acedemia.

Altunay, A. (2012). Geleneksel medyadan yeni medyaya: görüntü yüzeyi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (27), 33-44.

Baycur, G., & Karaca H. S. (2022). Reklamlardaki ünlülerden sosyal medyadaki fenomenlere: influencer pazarlamasına bütüncül bir bakış. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 15(1), 271-320.

Cengiz, A.S. (2009). Modernizm, Otomobil Kültürü Ve Reklam. Ütopya Yayınevi.

Chen, Y. C., Lawell, Y. C. L. & Wang Y. (2017). The Chinese Automobile Industry and Government Policy.

Clow, E. K., & Baack D. (2019). Bütünleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi. (Çev. Editörü: Prof. R. Gülay Öztürk). Nobel Yayıncılık.

Dalgıç, T., & Tiltay, M. A. (2020). Otomotiv sektöründe marka bağlılığı: Toyota Türkiye hayran topluluğu üzerine Netnografik bir araştırma. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 7(1), 331-359.

Dehghani, M., & Tumer, M. (2015). A Research on effectiveness of Facebook advertising on enhancing purchase intention of consumers. Computers in human behavior, 49, 597–600.

Friedman, T. (2000). Küreselleşmenin Geleceği Lexus ve Zeytin Ağacı. Boyner Yayınları.

Gedik, O. (2019). Deneyime dayalı bir pazarlama yöntemi ve dijital bir reklam uygulaması olan advergame’e yönelik bakış açısının incelenmesi: Y ve Z kuşaklarının karşılaştırmalı analizi. [Yüksek Lisans Tezi], Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İktisat Terimleri Sözlüğü (2004). https://sozluk.gov.tr/.

Jonnard, C. M. (1998). International Business and Trade. St. Lucie Press.

Keller, L. K. (2019). Stratejik Marka Yönetimi. Nobel Akademik Yayıncılık.

Kotler, P. (2004). Soru ve Cevaplarla Günümüzde Pazarlamanın Temelleri. Optimist Yayınları.

Kotler, P., Kartajaya H. & Setiawan I. (2017). Pazarlama 4.0. Optimist Yayınları.

Kotler, P., Kartajaya H. & Setiawan I. (2021). Pazarlama 5.0. Nişantaşı Üniversitesi Yayınları.

Lefebvre, H. (2014). Mekânın Üretimi. Metis Yayınları.

Lindstorm, M. (2008). Buyology. Boyner Yayınları.

McLuhan, M. (1962). The Gutenberg Galaxy: The making of Typographic Man. University of Toronto Press.

Özdemir, Ş. (2021). Reklamcılığın Evrimi. Gazi Kitabevi.

Öztürk, G. R. (2022). Dijital reklamcılık ders notları. İstanbul Ticaret Üniversitesi.

Pişkin, S. (2017). Türkiye Otomotiv Sanayii Rekabet Gücü ve Talep Dinamikleri Perspektifinde 2020 İç Pazar Beklentileri. Otomotiv Sektör Raporu.

Ryan, D. & Jones, C. (2012). Understanding digital marketing: marketing strategies for engaging the digital generation.

Safko, L., & Brake, D. (2009). The social media Bible tactics tools and strategies for business success. John Wiley&Sons Inc.

Saruhan, O. (2020). Dijital Çağda Hayatta Kalmanın 10 Kuralı. Mediacat Yayınları.

Sullivan L., & Bennet S. (2018). Satan Reklam Yaratmak. Mediacat Yayınları.

Smutkupt, P., Krairit, D. & Esichaikul, V. (2010). Mobile marketing: implications for marketing strategies, Mobile Marketing Association, 5(2), 126-139.

Sucu İ. (2015). Küresel markaların yerel stratejileri ve advergame uygulamaları karşısında yerel markaların rekabet durumu. Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 34-61.

Tulgar, A. M. (2020). Dijital yerlilerin mobil reklamlardaki rolü ve tercihleri üzerine bir araştırma. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, 3(2), 131-155.

Tosun, B. N. (2020). Marka Yönetimi. Beta Yayınları.

Yaman, F. (2021). Tüketici davranışında bir fikir lideri olarak influencerlar. Alanya Akademik Bakış, 5(2), 953-970.

Yemez, İ. (2016). Doğrulayıcı faktör analizi ile sosyal medya reklamlarına yönelik tutum ölçeğinin yapı geçerliliğinin incelenmesi. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(2), 97-118.

Young, M. (2019). Ogilvy’ye Göre Reklamcılık. TheKitap.

URL01.https://www.oica.net/category/production-statistics/2020-statistics/

URL02.https://www.tskb.com.tr/i/content/3081_1_Otomotiv%20Sektor%20Raporu.pdf

URL03.https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695457/IPOL_STU(2021)695457_EN.pdf

URL04.https://tr.motor1.com/news/460165/mercedes-ev-macaristan-yatirimi/

URL05.https://www.statista.com/statistics/286537/volkswagen-advertising-spending-worldwide/

URL06.https://www.vivvix.com/blog/super-bowl-liv-in-numbers

URL07.https://www.statista.com/statistics/286518/toyota-advertising-spending-worldwide/#:~:text=In%202021%2C%20Toyota%20Motor%20Corporation,advertising%20activities%20across%20the%20globe

URL08.https://www.usatoday.com/story/money/cars/2013/12/09/government-treasury-gm-general-motors-tarp-bailout-exit-sale/3925515/

URL09.https://www.natiak.com/post/history-of-car-advertising

URL10.https://rearviewprints.com/magazine/history-car-advertisements-vintage-car-prints/

URL11.https://www.europeanceo.com/lifestyle/famous-car-adverts-from-1920-1950/

URL12.https://rutgersconsumersociety.wordpress.com/2012/10/11/car-advertisements-of-the-1950s/

URL13.https://www.printmag.com/advertising/a-brief-history-of-automotive-marketing/

URL14.https://alteredsteel.com/?p=160

URL15.https://rearviewprints.com/magazine/history-car-advertisements-vintage-car-prints/

URL16.https://www.iyzico.com/blog/e-ticaret-firmalari-icin-viral-reklam-nedir/#:~:text=Bir%20insan%20g%C3%BCnde%20ortalama%204,her%20ana%20bir%20reklam%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCyor.

URL17.https://livrona.com/facebook-nedir/

URL18.https://www.ladbiblegroup.com/casestudy/toyota-fantasy-road-trip/

URL19.https://www.ladbiblegroup.com/casestudy/toyota-fantasy-road-trip/

URL20.https ://shortyawards.com/8th/alto-icc-world-cup-campaign

URL21.https ://shortyawards.com/8th/alto-icc-world-cup-campaign

URL22.https://digitalagencynetwork.com/outstanding-digital-marketing-strategies-of-mercedes-benz/

URL23.https://www.outsideonline.com/culture/books-media/how-loki-wolfdog-became-instagram-star/

URL24.https://www.youtube.com/intl/ALL_tr/ads/

URL25.https://periscope.com.tr/we-are-social-global-dijital-2022-raporu/

URL26.https://www.tiktok.com/business/tr/inspiration/kia-289

URL27.https://grin.co/blog/automotive-influencers-to-follow/

URL28.https://www.scmp.com/magazines/style/people-events/article/2144489/meet-becky-li-chinas-digital-influencer-who-sold-100

URL29.https://worldfinancialreview.com/automotive-influencer-marketing-why-car-brands-use-influencers/

URL30.https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/E-ticaretin-one-cikan-basarisi-2022.pdf

URL31.https://www.bannerflow.com/blog/the-7-most-effective-car-advertising-campaigns-of-all-time

URL32.https://deepwatermgmt.com/porsche-sent-us-a-vr-headset/

URL33.https://www.jungvonmatt.se/work/mini-getaway-mobile-game-stockholm

URL34.https://premium.goauto.com.au/mercedes-teams-up-with-nintendo/

URL35.https://www.forbes.com/sites/insertcoin/2014/05/29/nintendo-forms-unusual-partnership-with-mercedes-for-mario-kart-8-dlc/?sh=321b60841a67

URL36.https://www.gran-turismo.com/gb/news/03_0013120.html

URL37. https://dictionary.cambridge.org/tr.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-28

Nasıl Atıf Yapılır

AYDIN, D., & ÖZTÜRK, G. (2023). Küresel Otomotiv Markalarının Dijital Reklam Çalışmalarında Yerelleştirmeyi Kullanımı. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(33), 855–874. https://doi.org/10.5281/zenodo.8290091