Çiçekpınar (Şarkikaraağaç-Isparta) Dügün Ritüeli


Özet Görüntüleme: 64 / PDF İndirme: 15

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8308840

Anahtar Kelimeler:

Geleneksel Düğün, Evlenme Adetleri, Kültürel Değerler

Özet

Bu çalışma, geleneksel bir Anadolu düğününün ayrıntılı bir betimlemesini sunarak, evlenme merasimlerinin köklü kültürel değerlerle nasıl harmanlandığını incelemektedir. Yöredeki evlenme adetleri, nişan töreninden gelin çıkarma seremonisine kadar farklı aşamalarda gerçekleşen ritüelleri içermektedir. Kına gecesi, gelin alma, gelin çıkarma ve diğer geleneksel uygulamalar, toplumun bir araya gelip dayanışmasını simgelerken, aynı zamanda evlilik birliğinin kutsal niteliğini vurgular. Bu gelenekler, bölgenin kültürel zenginliğini yansıtarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Artun, E. (1998). Tekirdağ Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri Doğum-Evlenme-Ölüm. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 9, 1-25.

Çetin, C. (2008). Türk Düğün Gelenekleri ve Kutsal Evlilik Ritüeli. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 48(2),111-126

Eker, Ö.G. (2000). Türk düğün geleneği içinde Karakeçili Türk düğününün ritüel açıdan değerlendirilmesi. Milli Folklor, 46(2000), 92-100.

Isparta Valiliği (2020). https://Isparta.gov.tr

Kamiloğlu, İ. (2010) Nevşehir ili Göynük Kasabası Düğün Geleneği ve Geleneksel Kadın Kıyafeti. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 3(5), 164-177

Kartal, A. (2017). Türk Kültürü İçinde Bozkır (Konya) Düğün Geleneğinin Değerlendirilmesi. Karadeniz, (36), 34-46

TDK (2020). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr/

Yakıcı, A. (1990). Düğün Kelimesi ve Kültürümüzdeki Yeri Üzerine. Millî Folklor, (11), 33- 36.

Yakıcı, A. (1992). Anadolu Düğün Geleneğinin Sosyal Hayata, Sanata ve Edebiyata Etkisine Dair. Millî Folklor, (13), 28- 31.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-31

Nasıl Atıf Yapılır

YILDIRIM, A. (2023). Çiçekpınar (Şarkikaraağaç-Isparta) Dügün Ritüeli. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(33), 939–946. https://doi.org/10.5281/zenodo.8308840