Petrol Fiyatları ve Enflasyon: Türkiye'den Ampirik Kanıtlar


Özet Görüntüleme: 101 / PDF İndirme: 77

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8309753

Anahtar Kelimeler:

Petrol fiyatları, enflasyon, Eş-bütünleşme testi, Türkiye

Özet

Petrol fiyatları ile enflasyon arasındaki ilişki, petrol fiyat dalgalanmalarının enflasyon oranlarına ve dolayısıyla tüm ekonomiye olan etkisi nedeniyle politika yapıcıları, iş dünyası liderlerini ve akademisyenleri eşit derecede ilgilendirmiştir. Bu çalışmada, 1995-2022 döneminde Türkiye'de petrol fiyatları ile enflasyon arasındaki ilişkiyi Sınırlı Eş-bütünleşme testini kullanarak incelemeye çalıştık. Bağımlı değişken Tüketici Fiyatları ile Enflasyondur (yıllık %). Bağımsız değişkenler ise Gayri Safi Yurtiçi Harcama (%GSMH), Geniş Para Arzı Büyümesi (yıllık %) ve Ham Petrol Fiyatlarıdır (cari ABD doları). Bu testin sonuçları, incelenen dönemde enflasyon ile petrol fiyatları arasında uzun dönemli eş bütünleşmeyi doğrulamaktadır. Politika yapıcılarının ulusal gelirin kaynaklarını genişleterek ekonomik dayanıklılığı artırmayı ve enerjide kendi kendine yetme ya da çeşitli bir enerji portföyü hedeflemeyi düşünmeleri esastır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Aka, K. (2020). The Effect of Oil Prices on Economic Growth, Inflation and Stock Market: An Application on Turkey's Economy. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 359-382. https://doi.org/10.14784/marufacd.775871

Anyars, I. S., & Adabor, O. (2023). The impact of oil price changes on inflation and disaggregated inflation: Insights from Ghana. Research in Globalization, 6, 100125. https://doi.org/10.1016/j.resglo.2023.100125

Baba, C. & Lee, J. (2022). Second-round effects of oil price shocks. IMF Working Paper.

Diouf, M. A. (2007). Modeling Inflation for Mali. IMF Working Papers, 07(295), 1. https://doi.org/10.5089/9781451868586.001.

Ehrlich, I. (1996). Crime, Punishment and The Market for Offenses. Journal of Economic Perspective, 10(1), 43-67.

Gagliardone, L., & Gertler, M. (2023). Oil Prices, Monetary Policy and Inflation Surges. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4381781.

Holm-Hadulla, F., & Hubrich, K. (2017). Macroeconomic implications of oil price fluctuations: a regime-switching framework for the euro area. Working Paper Series (2119), European Central Bank.

Ider, G., A. Kriwoluzky, F. Kurcz and B. Schumann (2023), The Energy-Price Channel of (European) Monetary Policy. DIW Discussion Paper.

Kelesbayev, D., Myrzabekkyzy, K., Bolganbayev, A., & Baimaganbetov, S. (2022). The Effects of the Oil Price Shock on Inflation: The Case of Kazakhstan. International Journal of Energy Economics and Policy, 12(3), 477-481. https://doi.org/10.32479/ijeep.13061.

Kilian, L., & Zhou, X. (2022). Oil Prices, Gasoline Prices, and Inflation Expectations. Journal of Applied Econometrics. https://doi.org/10.1002/jae.2911

Klepacz, M. (2021). Price Setting and Volatility: Evidence from Oil Price Volatility Shocks. International Finance Discussion Paper, (1315), 1-70. https://doi.org/10.17016/ifdp.2021.1316.

Miçooğulları, S.A. (2022). Yüksek Kurumsal Kalite ve Düşük Karbon Emisyonu ile Yüksek Büyüme Mümkün mü? İzmir İktisat Dergisi, 37(4), 849-869. Doi: 10.24988/ije.1014150

Nusair, S. A. (2019). Oil price and inflation dynamics in the Gulf Cooperation Council countries. Energy, 181, 997-1011. https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.05.208.

Peker, O., & Mercan, M. (2011). The inflationary effect of price increases in oil products in Turkey. Ege Akademik Bakış, 11(4), 553-562.

Pesaran, M., & Shin, Y. (1999). An Autoregressive Distributed-Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis. In S. Strøm (Ed.), Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium (Econometric Society Monographs, pp. 371-413). Cambridge: Cambridge University. doi:10.1017/CCOL521633230.011.

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. http://www.jstor.org/stable/ 2678547

Telek. C. and Miçooğulları, S.A. (2022). The Effect Of Macroeconomic Variables On Private Savings İn BRICS-T Economies. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 7(19), 434-447.

Yayınlanmış

2023-08-31

Nasıl Atıf Yapılır

MOALLA , M. (2023). Petrol Fiyatları ve Enflasyon: Türkiye’den Ampirik Kanıtlar. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 7(33), 970–976. https://doi.org/10.5281/zenodo.8309753