Mark Rothko’nun Resimlerinde Estetik Deneyim ve St. Thomas Şapeli Örneği


Özet Görüntüleme: 103 / PDF İndirme: 55

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10051310

Anahtar Kelimeler:

Soyut Dışavurumcu Sanat, Estetik Deneyim, Mark Rotho, St. Thomas Şapeli

Özet

Mark Rothko’nun St. Thomas Şapeli için yaptığı resimler Soyut dışavurumcu sanatta estetik deneyim açısından önemli bir yere sahiptir. Rothko, şapel için yaptığı eserlerde tamamen içsel dünyaya yöneldiği ve öznenin benlik kavramına ilişkin ruhsal gerçekliğine yoğunlaştığı görülmektedir. Şapelin iç mekânında öznenin yapıt karşısında yaşadığı estetik deneyim, onun kendi varoluşu ve dünya içindeki konumuyla bir yüzleşme biçimini yansıtmaktadır. Yaşadığı estetik deneyimde özne, her dine ve inanca yer veren ortak bir mekânda biçimden ve nesneden yoksun yapıtlar karşında boşluk ve hiçlik algısında kendi gerçekliğine dönüş yapar. Resimler karşısında hissedilen şey, acı, ıstırap, hüzün, özlem gibi trajik duygu birikimlerinin bir boşalması sonucu yaşanan duygusal deneyim farklı bir bilinçlenmenin de yolunu açar. İçe dönük bir aydınlanma biçimi olan bu deneyimler anlık yaşanan fakat etkisi güçlü bir bilinçlenmeyi de beraberinde getirmektedir. Rothko’nun şapel içindeki eserlerinin yarattığı bu deneyim ve bilinçlenme soyut dışavurumcu sanatın en üst düzeyde yapılmış örneklerinden biridir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Antmen, A. (2010). Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. 3. Baskı. Sel Yayıncılık.

Bolla, P. (2012). Sanat ve Estetik (Çev. K. Koş). 2. Baskı. Ayrıntı Yayınları.

Fineberg, J. (2014). 1940’tan Günümüze Sanat, Varlık Stratejileri. (Çev. S. Atay, G.E. Yılmaz). 1. Baskı. Karakalem Kitabevi Yayınları.

Kuspit, D. (2010). Sanatın Sonu. (Çev. Y. Tezgiden). 3. Basım. Metis Yay.

Mark Rothko (t.y.). Rothko Chapel. https://www.markrothko.org/rothko-chapel/

Medium (t.y.). https://uxdesign.cc/mirrors-for-the-mind-boring-runs-and-rothko-paintings-35cec44adf81

Rothko, M. (1985). Artist’s Reality Philosophies of Art. Yale University Press.

Rothko, M. (2004). Artist’s Reality Philosophies of Art. Yale University Press.

Sepetci, H. (2019). Soyut Dışavurumcu Sanatta Ruhsal Arayışlar ve Uzakdoğu Öğretilerinin Etkileri. [Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi], Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Solal, N. (2013). Nothingness Made Visible: The Case of Rothko’s Paintings. Art, 64(2). Summer.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-29

Nasıl Atıf Yapılır

Işık, M., Işık, Y. E., Çiçek, E., & Nezir, M. (2023). Mark Rothko’nun Resimlerinde Estetik Deneyim ve St. Thomas Şapeli Örneği. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 7(29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı), 69–74. https://doi.org/10.5281/zenodo.10051310