Yemek Sanatı İçin 3D Tasarım: Gastronomi Uygulama Mutfağı


Özet Görüntüleme: 94 / PDF İndirme: 66

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10052014

Anahtar Kelimeler:

Gastronomi, 3 Boyutlu Tasarım, Artırılmış Gerçeklik, Uygulama Mutfağı

Özet

Bu araştırma, Türkiye'de hızla artan gastronomi ve mutfak sanatları eğitimine odaklanmış olup özellikle bu alanda eğitim gören öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirmek adına hayati bir araç olan uygulama mutfaklarının tasarımına dikkat çekmektedir.

Ayrıca gastronomi uygulama mutfağının 3D tasarımının önemine odaklanarak, mutfağın tanımını, tarihsel gelişimini ve mutfak bölümünün işlevlerini detaylı bir şekilde ele almaktadır. Gastronomi uygulama mutfağı, yemek sanatının gelişimi için önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, mutfağın planlanması, düzenlenmesi ve işlevsel bölgelerinin optimize edilmesi, öğrencilerin yapmış oldukları yemeklerin kalitesi ve sunumu üzerinde doğrudan etkiye sahiptir

Makale, ilk olarak mutfağın tanımını yaparak, gastronomi uygulama mutfağının yemek hazırlama süreçlerinin merkezi olduğunu vurgular. Tarihsel olarak, mutfağın evrimi incelenerek, modern gastronomi uygulama mutfağının evrimsel seyri açıklanmaktadır.

Mutfak planlaması ve mutfağın bölümleri ayrıntılı bir biçimde incelenmektedir. Derin dondurucu, soğuk hava depolarının, erzak depolarının ve pastane bölümünün stratejik konumlandırılması ve işlevselliği, mutfak içerisinde gerçekleşen gıda üretim sürecinde etken bir rol oynamaktadır. Bulaşıkhane bölümünün tasarımı ve organizasyonu ise hijyen standartlarının korunmasını ve sürdürülebilir hale gelmesini etkin kılar.

Sonuç olarak, gastronomi uygulama mutfağının 3D tasarımı, yemek sanatında bir evrimi ve gelişimi tetikler. Mutfağın planlama ve bölümlerinin etkili bir şekilde organize edilmesi, yemeklerin kalitesini artırarak, gastronomi alanında üst düzey bir deneyim sunar. Bu makale, yemek sanatının 3D tasarımın avantajlarıyla birleşerek nasıl ilerleyebileceğine dair önemli bir perspektif sunmaktadır

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yazar Biyografileri

Savaş Sarıhan, Haliç Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü
lisans, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü yüksek
lisans derecesine sahiptir. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik
Sanatlar Bölümünde doktora eğitimini devam ettirmektedir. Dijital alanda 2
boyutlu ve 3 boyutlu modelleme yapan sanatçı ulusal ve uluslararası birçok
sanatsal faaliyette yer aldı. Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel
İletişim ve Tasarım bölümünde akademik çalışmalarına öğretim görevlisi olarak
devam etmektedir.

Süleyman Can Sümerkan, Haliç Üniversitesi

Süleyman Sümerkan 1997 yılında İzmir’de doğmuştur. İlk ve orta
öğrenimini burada tamamlamıştır. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde 1 sene
İngilizce hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra 4 senelik Gastronomi ve Mutfak
Sanatları bölümünü tamamlamıştır. Alaçatı Hay Otel’de A La Carte ve kahvaltı
bölümlerinde çalışmıştır. Wyndham Grand İzmir’de stajına başlamış, Careme
Restaurant’ta stajını tamamlamıştır. Daha sonrasında Sokak Lezzetleri üzerine
üretim yapan bir Restaurant’ta çalışmayı sürdürmüştür. 2021 Yılı lisans
mezuniyetinden sonra aynı yıl içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim dalında yüksek
lisans öğrenimi görmeye hak kazanmıştır. Kongrelerde alternatif protein
kaynakları, yenilebilir böcekler gibi konularda bildirileri bulunan Süleyman
Sümerkan Nisan 2022’den itibaren Haliç Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi
olarak görev yapmakta ve aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yüksek
lisans öğrenimine devam etmektedir.

Referanslar

Akman, S. & Erbil, K. (2018). Modern yaşamın sanayi devrimi ile birlikte mutfakta kadına etkileri. The Journal of Academic Social Science, 86(86), 284–292.

Aksu, H. (2018) Antik Çağ’da Mutfak Kültürü. https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=gida-ve-beslenme-kulturu-antik-cag%E2%80%99da-mutfak-kulturu1.pdf

Ayyıldız, S. (2019). Turistik konak işletmelerinde mutfağın fiziksel koşullarının önemi: Safranbolu yöresel mutfak mimarisi üzerine bir araştırma. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 610-625.

Battal, S. (2020). Otel mutfaklarında ergonomi ve hijyen uygulamaları etkileşimine yönelik bir araştırma: İstanbul örneği [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Balıkesir Üniversitesi.

Bayram, F. (2011). Otel mutfaklarında çalışan mutfak çalışanlarının gıda güvenliği konusundaki bilgi tutum ve davranışları [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.

Bayram, F. (2020). Mutfak yöneticilerinin ticari mutfak planlama ilkeleri konusunda bilgi düzeyleri sektörel hatalar ve çözüm önerileri [Yayınlanmamış Doktora Tezi] Hacı Bayram Veli Üniversitesi.

Bucak, T. (2019) Yiyecek içecek işletmeciliği. Detay Yayıncılık.

Bucak, T., & Yiğit, S. (2020). Otel mutfak çalışanlarının mutfak teknolojilerine yaklaşımlarının kelime ilişkilendirme testi ile değerlendirilmesi: İzmir Örneği. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 8(1), 489–500.

Budak, İ. (2015) Otel işletmeleri mutfak planlamasına ilişkin sistematik bir süreç analizi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi] Balıkesir Üniversitesi.

Çam, O. & Çılgınoğlu, H. (2021). Yöresel mutfakların gastronomi turizmindeki önemi: Kastamonu mutfağı örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 176-192.

Doğdubay, M. & Karan, İ. (2017). Otel mutfaklarında sistematik işyeri düzenleme planı (sidp) modelinin uygulanması. Aydın Gastronomy, 1 (1) , 9-23

Doru, S. (2017) Konutlarda mutfakların geçmişten günümüze mimari olarak gelişmesinde teknolojinin etkileri [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Haliç Üniversitesi.

Dönmez Karagözler, D. (2022). Konut mutfağının tarihsel gelişimi ve modern mutfak kavramının Doğuşu. Pearson Journal, 7(20), 63–79.

Enes, K. (2021) Mutfakların Fiziksel planlama süreci. Detay Yayıncılık.

Gisslen, W. (2011). Professional Cooking (7th Edition). John Wiley & Sons, Inc.

Kaymaz, E. & Ulema, Ş. (2020) Mutfak sanatı kavramlar, ilkeler ve uygulamalar. Mutfak organizasyonu ve örgüt yapısı. Detay Yayıncılık.

Kırmızıkuşak, D. & Çavuş, O. (2021) Mutfağın tanımı ve tarihsel gelişimi. Nobel Yayınevi.

Kurt, M. (2018) Kapadokya bölgesi otel mutfaklarında çalışanların mutfak hijyen durumları üzerine görüşleri [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gazi Üniversitesi.

Lemme, F.,Neumann, P., Wagner, F. & Schwarz, P. (2013). Professıonal kitchens: plannıng-desıgn- equıpment. Berlin.

Özdemir, G. & Dülger Altıner, D. (2019). Gastronomi kavramları ve gastronomi turizmi üzerine bir inceleme. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1), 1-14

T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (t.y.). Mutfak, Lokanta ve Pastaneler İçin Kontrol Listesi https://www.csgb.gov.tr/medias/3751/mutfaklokanta.docx

Tuzcuoğlu, B. & Bal, H. B. (2023). İç mimarlık ve çevre tasarımı öğrencilerinden mutfak mekânı tasarımında pandemi sürecine ilişkin çözümler. Sanat ve Tasarım Dergisi, (31), 207-237

Türk Dil Kurumu (2020). Mutfak. https://sozluk.gov.tr/

Uyar, P. (2014) Toplu konutlarda mutfak mekânının 1950’lerden günümüze gelişimi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi] İstanbul Teknik Üniversitesi.

Üner, E. H. (2023). Orta çağ’da Avrupa mutfak kültürü. Aydın Gastronomy, 7 (2) , 313-324.

Varol, E. & Seçim, Y. (2022). Gastronomi ve mutfak sanatları uygulama mutfağının tasarım ve tetkiki: İstanbul örneği. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 764-782.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-29

Nasıl Atıf Yapılır

Sarıhan, S., & Sümerkan, S. C. (2023). Yemek Sanatı İçin 3D Tasarım: Gastronomi Uygulama Mutfağı. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı), 131–140. https://doi.org/10.5281/zenodo.10052014