Göçmen Gençlik ve Suçluluk Arasındaki İlişkiye Teorik Bir Bakış


Özet Görüntüleme: 75 / PDF İndirme: 57

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10052004

Anahtar Kelimeler:

Göç, Suçluluk, Göçmen Gençler, Kriminolojik Teoriler

Özet

Göçmenlik ve suç arasındaki ilişki, kamuoyu tartışmalarında ve akademik araştırmalarda uzun süredir tartışmalı bir konu olmuştur. Kamusal söylem ve klasik teorisyenler genellikle göçmen gençlerin yerli gençlerden daha suçlu olduğuna inanma eğiliminde olsa da, giderek artan sayıda araştırma göçmen gruplarının genellikle yerli bireylere göre daha düşük suç ve suç seviyeleri sergilediğini göstermiştir. Son yıllardaki göç dalgası ve bunun ev sahibi toplumların sosyal refahı üzerindeki etkisi hakkında küresel bir endişe olduğu için, sosyal bilimcilerin göçün suçluluk üzerindeki etkilerine ilişkin daha bütünleştirici teoriler sunma ihtiyacı daha da artmıştır.

Aileye ve okula bağlılık, eğitime bağlılık ve hukuka inanç, göç ve suçluluk arasındaki pozitif ilişkiye tam olarak aracılık etmektedir.  Birinci nesil göçmen gençler arasındaki suç düzeylerinin, daha sonraki göçmen nesillerden gelen gençlere göre önemli ölçüde düşük olduğu görülmüştür. Bu bulgular, kültürleşmenin aile ve okul süreçleri üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ve bunun da suçluluğu etkilediğini göstermektedir. Bu çalışma, göçmen gençler arasındaki suçluluğu kriminolojik teoriler açısından ele alarak temel teorik açıklamalara kapsamlı genel bir bakış sunmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü (2021). Adli İstatistikler. https://adlisicil.adalet.gov.tr/Resimler/ SayfaDokuman/310520221416422021H%C4%B0ZMETE%C3%96ZELK%C4%B0TAP.pdf

Agnew, R. & White, H. R. (1992). An Empirical Test of General Strain Theory. Criminology 30, 475–500.

Bankston III, C. L. (1998).Youth Gangs And The New Second Generation: A Review Essay. Aggression and Violent Behavior, 3 (1), 35-45.

Bui, H. N. (2009).Parent—Child Conflicts, School Troubles, and Differences in Delinquency Across Immigration Generations. Crime & Delinquency, 55(3), 412-441. https://doi.org/10.1177/ 0011128707306122

Butcher, K. F. & Piehl, A.P. (1999). Cross-city evidence on the relationship between immigration and crime. Journal of Policy Analysis and Management, 17(3), 457-493. https://doi.org/10.1002/ (SICI)1520-6688(199822)17:3<457::AID-PAM4>3.0.CO;2-F

Delice, M. &Yaşar, M. (2014). Göç ve Şiddet Suçları İlişkisinin İncelenmesi. Akademik Bakış Dergisi, 44, 1-18.

Dipietro, S. M. & Mcgloin, J. (2012). Differential Susceptibility? Immigrant Youth and Peer Influence. Criminology, 50(3), 711-742. https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2012.00273.x

Emin, M. N. (2019). Savaşın Çocuklarını Eğitimle Kazanmak. Kriter Dergisi. https://kriterdergi.com/dosya-turkiyedeki-suriyeli-multeciler/savasin-cocuklarini-egitimle-kazanmak

Escobar, J. I., Nervi, C. H. & Gara, M. A. (2000). Immigration and Mental Health: Mexican Americans in the United States. Harvard Review of Psychiatry, 8(2), 64–72.

Hagan,J. , Levi, R. & Dinovitzer, R.(2008). The Symbolic Violence of the Crime-Immigration Nexus: Migrant Mythologies in the America. Criminology & Public Policy, 7(1), 95-112. https://doi.org/ 10.1111/j.1745-9133.2008.00493.x

Jang, J. S. (2002). Race, Ethnicity, and Deviance: A Study of Asian and Non-Asian Adolescents in America. Sociological Forum, 17(4), 647–680.

Kao, G. & Tienda, M. “Optimism and Achievement: The Educational Performance of Immigrant Youth.” Social Science Quarterly 76 (1995): 1–19.

Kızmaz, Z.(2018). Suriyeli Sığınmacılar: Güvenlik Kaygıları Ve Suç. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 7(2), 392-431.

Koç, M. (2020). Suriyeli Sığınmacılar Bağlamında Suç-Göç İlişkisi. 21. Yüzyıl Dergisi. https://21yyte.org/ tr/merkezler/islevsel-arastirma-merkezleri/suriyeli-siginmacilar-baglaminda-suc-goc-i-liskisi.

Leheny, G. (2006). Think Global, Fear Local: Sex, Violence and Anxiety in Contemporary Japan. Cornell University Press.

Miller, H. V. & Gibson, C.L. (2011). Neighborhoods, Acculturation, and Victimization among Hispanics: The Cross-Fertilization of the Sociologies of Immigration and Crime. Journal of Contemporary Criminal Justice, 27(1), 4-17. https://doi.org/10.1177/1043986210396206

Model, S. (1995). West Indian Prosperity: Fact or Fiction? Social Problems, 42(4), 535–553.

Pala, N. S. (2021). Kayıp Sığınmacı ve Göçmen Çocuklar Raporu. Bilge Kadın Araştırma Merkezi. https://docs.google.com/document/u/0/d/1xCtGOJAOnym-mERfarWxUigckgl26c6Y/mobilebasic.

Quillian, L. & Pager, D.(2001). Black Neighbors, Higher Crime? The Role of Racial Stereotypes in Evaluations of Neighborhood Crime. American Journal of Sociology, 107(3), 717-767. https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/338779

Thomas, P. M. (2011). Theoretical Articulation on Immigration and Crime. Homicide Studies, 15(4), 382-403. https://doi.org/10.1177/1088767911424539

Mülteciler Derneği (2021). Türkiye’deki Suriyeli Sayısı. https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/

Warr, M.(2005). Making Delinquent Friends: Adult Supervision and Children’s Affiliations. Criminology: An Interdisciplinary Journal, 43(1), 77-406. https://doi.org/10.1111/j.0011-1348.2005.00003.x

Weeks, J. R. (2011). Population: An Introduction to Concepts and Issues. Wadsworth Publishing Company.

Yüzyıl Türkiye Enstitüsü (2021). Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Suç İstatistikleri. https://21yyte.org/tr/merkezler/islevsel-arastirma-merkezleri/gecici-koruma-altindaki-suriyelilerin-suc-i-statistikleri

İndir

Yayınlanmış

2023-10-29

Nasıl Atıf Yapılır

Altun, A. (2023). Göçmen Gençlik ve Suçluluk Arasındaki İlişkiye Teorik Bir Bakış. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı), 109–116. https://doi.org/10.5281/zenodo.10052004