Geleneksel Finansal Kurumlara Rakip Bir Yenilikçi Finansal Uygulama: Fintek


Özet Görüntüleme: 68 / PDF İndirme: 61

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10616818

Anahtar Kelimeler:

Finans, Finansal hizmetler, Fintek

Özet

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla büyümesinin, küresel düzeyde finansal sistemleri değiştirmesi ve finansal hizmetlerin, dünyadaki teknolojik hizmetlerdeki değişikliklerle başa çıkabilmek amacıyla hizmetlerini tekrardan biçimlendirme mecburiyetinde olmaları inkâr edilemez bir durumdur. Özellikle son yıllarda finans dünyasında popüler hale gelen kavramlardan birinin de fintech olması bir vakıadır. Fintech, İngilizce ‘finance’ (finans) ve ‘technology’ (teknoloji) sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Klasik finans uygulamalarını fonksiyonel hale getirmenin yanı sıra otomatikleştirmek amacıyla meydana getirilen yazılım, donanım, mobil uygulama ve teknolojilere bir gönderme söz konusudur. Burada asıl hedef, teknoloji kullanılmak suretiyle proaktif, randımanlı, süratli ve güvenilir finansal çözümler sağlamaktır. Bu sayede, ferdi kullanıcılar kendileri için kişiselleştirilmiş hizmetler alabilirken aynı zamanda çok kısa süreler içerisinde işlemlerini tamamlayabilme imkanına kavuşmaktadırlar. Fintech sayesinde bankacılık ve finansal hizmetlerin çok daha akıcı ve ulaşılabilir olduğu görülmektedir.

Günümüzde, kullanıcılar, teknolojiyi kullanarak önceleri bir kişinin yürütebileceği prosesleri çabuklaştırmak için otomasyondan faydalanabilecek hale geldi. Bu avantajlarının yanında fintech’lerin en önemli dezavantajları arasında yetersiz sermayeye sahip olma, yeterinde donanımlı personel eksikliği ve devlet tarafında düzenleyici yasal kurumların beklediği güveni temin edebilecek kaynaklar bütününe ve kurumsal saygınlığa yeterli düzeyde sahip olmamaları sayılabilir. Fintek şirketleri, ilk ortaya çıktıklarında bankacılık ve finans firmalarının yazılım ve donanım gereksinimlerini sağladıkları teknolojilerle destekleyen bir alt sektörken, zamanla evrilerek, klasik metotlarla faaliyet gösteren bankacılık ve finans sektörünün baş etmeleri gereken zorlu bir rakip konumuna ulaşmışlardır. Bu çalışmada fintek kavramı hakkında kavramsal bir bilgi sunulması amaçlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Ali, W., Muthaly, S.and Dada, M. (2018). Adoption of Shariah compliant peer-to-business financing platforms by SMEs: A conceptual strategic framework for fintechs in Bahrain. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 8(2), 407–412.

Ali, M., Raza, S. A., Khamis, B., Puah, C. H., and Amin, H. (2021). How perceived risk, benefit and trust determine user Fintech adoption: a new dimension for Islamic finance. Foresight, 23(4), 403-420. https://doi.org/doi.org/10.1108/FS-09-2020-0095.

Alshater, M. M., and Othman, A. H. A. (2020). Financial Technology Developments and their Effect on Islamic Finance Education. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 33(3), 161–187. https://doi.org/10.4197/Islec.33-3.9

Awotunde, J. B., Chakraborty, C. and Adeniyi, A. E. (2021). Intrusion detection in industrial internet of things network-based on deep learning model with rule-based feature selection. Wireless Communications and Mobile Computing, 2021(2),1–17. https://doi.org/https://doi.org/ 10.1155/2021/7154587

Broom, D. (2016). Innovation in Payments: The Future is Fintech. Bny Mellon. https://www.funds-europe.com/system/tdf/Innovation%20in%20Payments%20-%20The%20Future%20is%20 Fintech.pdf?file=1&type=node&id=313626&force=

Buckley, R. P., Arner, D. W., Zetzsche, D. A. and Selga, E. (2019). The dark side of digital financial transformation: The new risks of fintech and the rise of techrisk. UNSW Law Research Paper, 19-89.

Chen, H. C. and Ritter, J. R. (2020). The seven percent solution. The Journal of Finance, 55(3), 1105- 1131

Cheng, M. and Qu, Y. (2020). Does bank FinTech reduce credit risk? Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal, 63, 101398.

Cuming, D., Johan, S. and Reardon, R. (2023). Global fintech trends and their impact on international business: a review. Multinational Business Review, 31(3), 413-436.

Darmansyah, D., Fianto, B. A., Hendratmi, A. and Aziz, P. F. (2020). Factors determining behavioral intentions to use Islamic financial technology: Three competing models. Journal of Islamic Marketing, 12(4), 794–812. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0252

Feyen,E., Frost, J., Gambacorta, L., Natarajan, H. and Saal, M. (2021). Fintech and the digital transformation of financial services: implications for market structure and public policy. BIS Papers, Bank for International Settlements, number 117.

Financial Stability Implications from FinTech. Financial Stability Board. https://www.fsb.org/2017/06/financial-stability-implications-from-fintech/

Firmansyah, E. A. and Anwar, M. (2019). Islamic financial technology (FINTECH): its challenges and prospect. Achieving and Sustaining SDGs Conference: Harnessing the Power of Frontier Technology to Achieve the Sustainable Development Goals (ASSDG 2018), 52–58.

Giglio, F. (2022). Fintech: A Literature Review. International Business Research, 15(1), 80-85.

Hasan, R., Hassan, M. K. and Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic finance: Literature review and research agenda. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 3(1), 75–94.

Irfan, M. and Rusmita, S.A. (2023). explorıng ıslamıc fıntech: a bıblıometrıc approach. JEBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 9(1), 233-249.

Jünger, M. and Mietzner, M. (2020). Banking goes digital: The adoption of FinTech Services by German Households. Finance Research Letters, 34, 101260.

Kabra, A., Apurva. and Jadhav, B. (2023). FINTECH AND BEYOND. The Online Journal of Distance Education and e-Learning, 11(1), 222-228.

Liang, S. (2023). The Future of Finance: Fintech and Digital Transformation. Highlights in Business, Economics and Management, 15, 20-26.

Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. Journal of Business Venturing, 29, 1-16.

Rabbani, M. R., Khan, S. and Thalassinos, E. I. (2020). FinTech, blockchain and Islamic finance: An extensive literature review. International Journal of Economics and Business Administration, 8(2), 65-86.

Thakor, A.V. (2020). Fintech and banking: What do we know? Journal of Financial Intermediation, 41, 100833.

The Iyer Report. http://www.theiyerreport.com/2017/fintech-where-did-it-start/, Erişim Tarihi: 13.09.2017

Yesugade, A., Chopade, P. and Gupta, K. (2023). ımpetus to the fıntech ın ındıa- a trend analysıs. The Online Journal of Distance Education and e-Learning, 11(2), 1476-1487.

Zhu, Z. (2018). Safety promise, moral hazard and financial supervision: Evidence from peer-to-peer lending. Finance Research Letters, 27, 1-5.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Şahin, C. (2024). Geleneksel Finansal Kurumlara Rakip Bir Yenilikçi Finansal Uygulama: Fintek. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 8(38), 01–06. https://doi.org/10.5281/zenodo.10616818