Paralel Levhalar Arasındaki Sabun Baloncuğunun Eksantrikliği


Özet Görüntüleme: 17 / PDF İndirme: 5

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10642733

Anahtar Kelimeler:

Sabun Baloncuğu, Eksantriklik, Yüzey Gerilimi

Özet

Bu çalışma; sabun baloncuklarının eksantrikliği ile levhalar arasındaki gerilim ilişkisini göstermek amaçlı bir model oluşturmaktadır. Çalışma, kapsamlı bir alan olan minimal yüzeyler konusuna mütevazı bir katkı yapmak amacındadır.

Araştırmada deneysel bir model çalışması yürütülmüştür. Elde edilen bulgular neticesinde ulaşılan sonuçlar;

Paralel levhalar arasındaki sabun baloncuklarının yüksekliği ve genişliği, levhalar arasındaki gerilimin ikinci dereceden işlevidir ve gerilim arttıkça yükseklik artar genişlik azalır. Paralel levhanın elektrik alanındaki sabun baloncuğunun şekli elipsoidin bir parçasıdır ve eksantrikliği gerilim ile orantılıdır. Sabun baloncuğunun deformasyonu, yüzey gerilimi ve elektrik alan kuvveti arasındaki dengedir, sabun baloncuğu modelinin kuvvet dengesinin analizi sabun baloncuğu modelinin eğriliği ile yüzey yükü yoğunluğu arasındaki ilişkiyi belirlemek için kullanılabilir.

Çalışma, sabun baloncuklarının şeklini hesaplamak için bir yöntem öneren ve aslında sayısal simülasyon yoluyla tartışan teorik bir model oluşturmaktadır, son olarak deneysel verilere oldukça yakın olan sabun baloncuğunun eksantrikliği ile gerilim arasındaki orantısal ilişki elde edilir.

Bir sonraki araştırmacı, elektrik alanlarındaki sabun baloncuğunun sarsıntılı durumlarını inceleyebilir. Sistemin farklı DC elektrik alanları altında sabun balonlarının mikro salınım frekansını veya zamanla değişen elektrik alanında zorlamalı salınımlarını gözlemleyerek sistemin eşdeğer esneklik katsayısını ve sabun baloncuğunun salınım frekansını araştırabilir

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Aydar, A. Y., & Bağdatlıoğlu, N. (2014). Yemeklik yağların yüzey gerilimi ve temas açılarının belirlenmesinde uygulanan yöntemler. Akademik Gıda, 12(1), 108-114.

Ergül, O., & Gürel, L. Elektromanyetik saçınım problemlerinde elektrik alan, manyetik alan ve birlesik alan integral denklemleri. URSI-Türkiye 2002 Bilimsel Kongresi, 158-161.

Göktepe, F., & Mülayim, B. (2015). Elektrik Alan Lif Çekimi (Elektrospinning) ile Nano Liflerden İplik Üretim Yöntemleri. Tekstil ve Mühendis, 22(99), 50-67.

Güner, Y., & Çağdaş, G. (2019). Üç Yönlü Periyodik Minimal Yüzeyler ile Biçim Arama Yaklaşımı. Journal of Computational Design, 1(1), 35-54.

Işık, S. G., Kırbıyık, M., Çevik, A., Kalkan, E. B., Okur, S.& Yılmaz, M. (2018). Yüzey Aktif Organik Maddelerin Tayini. Gümrük ve Ticaret Dergisi, (12), 75-80.

Kavurmacıoğlu, Ö., & Arıdağ, L. (2015). Strüktür Tasarımında Geometri ve Matematiksel Model İlişkisi. Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6(2), 59-76.

Özsöylev, H. N. (1998). Sabun Baloncuklarıyla Deneysel Matematik. Bilim ve Teknik, (06), 44-48.

Ursavaş, N., Aytar, A. & Alpay, E. (2020). Farklı Öğretim Programlarının Su ile İlişkili Kazanımlar Açısından İncelenmesi. Anadolu Öğretmen Dergisi, 4(1), 98-113.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Dağılgan , M. M., Erzin, R., Yılmaz, C., Tağa, İrfan, Parmaksız, Y., & Kaya, C. (2024). Paralel Levhalar Arasındaki Sabun Baloncuğunun Eksantrikliği. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 8(38), 164–174. https://doi.org/10.5281/zenodo.10642733