Dünyada ve Türkiye’deki Halkla İlişkiler Uygulamalarında Yapay Zekânın ve Metaverse’ün Kullanımı


Özet Görüntüleme: 516 / PDF İndirme: 258

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10642722

Anahtar Kelimeler:

Halkla İlişkiler, Yapay Zeka, Metaverse

Özet

Genel olarak, halkla ilişkileri herhangi bir diğer kurum gibi, yapay zeka gibi işlevler ve yeteneklerden faydalanarak ve metavers çağında varlığını sürdürmek için farklı yapay zeka unsurlarıyla uyum ve eşzamanlılık gerektiren bir endüstri gibidir.

Halka ilişkiler, metaverse alanında yapay zeka teknolojileri kullanarak, düşük etkileşim kalitesi gibi engelleri aşabilir ve izleyicilere canlı sanal konferans gibi yeni hizmetler sunabilir. Halkla ilişkiler, metaverse alanında yapay zeka kullanarak toplumun görüşlerini değerlendirebilir, Kurumsal sanal tanıtımları yapabilir, eğitim ve organizasyonlarına sanal bir şekil verebilir.

Bu makaledeki temel soru, halkla ilişkileri ve yapay zeka arasındaki ilişki ve gelecekte yapay zekanın halkla ilişkiler üzerindeki etkisi üzerinedir. Bu çalışma, yapay zekanın tarihçesine ve tanımına odaklanarak başlamakta ve ardından yapay zekanın farklı işlevleri ile metaverse bağlamında yapay zekanın farklı işleyişlerini incelemektedir. Bunun yanı sıra, halkla ilişkilerin metaverse'te yapay zekanın gerekliliklerine ve yapay zekanın halkla ilişkiler bağlamındaki önemine odaklanılmıştır. Bu çalışmada, literatür taraması ve internet kaynakları üzerinden güncel bilgiler derlenerek metodoloji olarak kullanılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Allbeck, J. & Badler, N. (1998). Avatars A La Snow. University of Pennsylvania Press.

Baydoğan, V. C. & Alatas, B. (2021). Çevrimiçi Sosyal Ağlarda Nefret Söylemi Tespiti için Yapay Zeka Temelli Algoritmaların Performans Değerlendirmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 33(2), 745-754. https://doi.org/10.35234/fumbd.986500.

Bina, O., Inch, A., & Pereira, L. (2020). Beyond techno-utopia and its discontents: On the role of utopianism and speculative fiction in shaping alternatives to the smart city imaginary. Futures, 115, 102475.

Cellat, M. (2023). Yerel Yönetimlerde Metaverse Denemeleri: Türkiye ve Güney Kore Örneği. Kamu Yönetimi Ve Teknoloji Dergisi, 5(1), 26-50. https://doi.org/10.58307/kaytek.1257990.

Crevier, D. (1993). Ai: The Tumultuous Search for Artificial Intelligence. New York basic books https://www.researchgate.net/publication/233820788_AI_The_Tumultuous_History_of_the_searvh-for-Artificial -intelligence.

Duran, C. (2021). Yapay zekâ temelli pazarlama: Geleneksel pazarlamanın sonu mu?. Ö. İyigün ve M. K. Yılmaz (Ed.), Yapay zekâ: güncel yaklaşımlar ve uygulamalar içinde (s. 31–50), İstanbul: Beta.

Flujas-Contreras, J. M., García-Palacios, A., & Gómez, I. (2019). Technology-based parenting interventions for children’s physical and psychological health: a systematic review and meta-analysis. Psychological Medicine, 49(11), 1787–1798.

Gacar, A. (2019). Yapay Zekâ ve Yapay Zekânın Muhasebe Mesleğine Olan Etkileri: Türkiye’ye Yönelik Fırsat ve Tehditler. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 389-394.

Gulyamov, Said. ve Bakhramova, M. (2022). Digitalization of International Arbitration and Dispute Resolution by Artificial Intelligence. World Bulletin of Management and Law .9.79-85.

Hansell, G. (2023). 13 Ways AI Will Impact Public Relations Over The Next Decade. SLXMarketing.http://slx.marketing/ai-for-marketing/13-ways-ai-will-impact-public-relations-over-the-next-decade/.

Haton, J., ve Haton, M. (1991). Yapay Zeka. İletişim Yayinları.

Hekmat, S. (2023). Yapay Zekanın Tarihi. U-ID. https://blog.u-id.net/history-of-artificial-inteligence/.

Knight, K. Be Rich, E. (2010). Artificial intelligence, Mc graw, hill India.

Kurt, D. ve Bozoklu, Ü. (2019). Robot Ekonomisinin Yükselişi. Sosyal Bilimler Metinleri, 2019(1), 25-47.

Lewis, T. (2014). A Brief History of Artificial Intelligence. LiveScience Retrieved.

Liu, B. ve Zhang, L. (2012), A Survey of Opinion Mining and Sentiment Analysis. Mining Text Data, (eds.) Charu C. Aggarwal, ChengXiang Zhai, Springer, Boston, MA.415-463.

Luger, G. Ve Stubblefield, w. (2004). Artificial İnteligence: Sturctures and Strategies for complex problem solving (5th edition) Benjamin/ Cummings. 3-31.

Maccorduk, P. (2004). Machines Who Think, 2nd edition .Natick m.a, ak, Peters ltN. 59-84

McCulloch, W.S., & Pitts, W. (1943). A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity. Bulletin of Mathematical Biophysics, (5), 115-137.

Newquist, HP. (1994). The Brain Makers. Genius ego. And greed in The Quest for Machines That Think. New York. MacMillan.intel.

Nilsson, N. (1998). Artificial İnteligence: a new synthesis. Morgan kaufmann.

Nilsson, N. (2009). The Quest For Artificial Intelligence: A History of Ideas And Achievements. New York. Cambridge University press.

Öztürk, K., & Şahin, M. E. (2018). Yapay Sinir Ağları ve Yapay Zekâ’ya Genel Bir Bakış. Takvim-I Vekayi, 6(2), 25-36.

Poole, D. Mackworth, A., ve Goebel, R. (1998). Computational Intelligence: A Logical Intelligence. Oxford University press.

Poole, D., & Mackworth, A. (2017) Artificial intelligence: foundations of computational agents(2nd edition) Cambridge University press.

Rahimian, Z. (2023). Yapay Zekanın Kavrayışı. Cafetadris. https://cafetadris.com/blog/.

Reiter, E., & Dale, R. (1997). Building Natural Language Generation Systems. Natural Language Engineering, 3(1), 57–87 DOI: https://doi.org/10.1017/S1351324997001502.

Russell, S j., & Norving, P. (2003). Artificial intelligence: a modern approach (2nd edition) Upper saddle river. New Jersey. Prentice hall. 5-28.

Russell, S. j., & Norving, P. (2009) Artificial intelligence: a modern approach (3rd edition) Upper saddle river. Prentice hall.

Russell, S. j., & Norving, P. (2021) Artificial intelligence: a modern approach (4th edition). Hoboken, Pearson.

Saltık Yaman, E. (2023). Halkla İlişkilerin Gelecek Öngörüsü. Uluslararası Halkla İlişkiler Ve Reklam Çalışmaları Dergisi, 6(2), 99-120.

Agency. (2021). Yapay Zeka Ve Sosyal Medya İlişkisi. Https://1618.agency/blog-detay/yapay-zeka-ve-sosyal-medya-Iliskisi.

Shaoying, P., Pengzhi, C., Xinru, F., Lifu, Q., Junhui, H., and Liwen, J. (2022). Ten conjectures: Interpretation of the development trend of the most comprehensive metaverse. IT Times.Available at:https://m.jiemian.com/article/7078158.html

Şeker, M., Yıldırım, E. S., ve Berkay, A. (2004). Yapay Sinir Ağlarının Ekonomik Tahminlerde Kullanılması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10(4), 79-83.

Yazar, E. (2023). Uluslararası Hukukta Yapay Zekâ Teknolojisi. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 6(2), 537-553. https://doi.org/10.33712/mana.1254524

Yücel, G. ve Adiloğlu, B. (2019). Dijitalleşme-yapay zeka ve muhasebe beklentiler. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, (17), 47-60.

Wright, M., Ekeus, H., Coyne, R., Stewart, J., Travlou, P., & Williams, R. (2008). Augmented duality: overlapping a metaverse with the real world. In ACE '08 Proceedings of the 2008. International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology. (pp. 263-266).

Zawacki-Richter, O., & Marín, V., & Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education -where are the educators? International Journal of Educational Technology in Higher Education. 16, 1-27. 10.1186/s41239-019-0171-0.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Azadbeh, A. (2024). Dünyada ve Türkiye’deki Halkla İlişkiler Uygulamalarında Yapay Zekânın ve Metaverse’ün Kullanımı. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 8(38), 138–150. https://doi.org/10.5281/zenodo.10642722