Ardışık Pozitif Tam Sayılar Kümesinde Geniş Açılı Üçgen Bölümleri


Özet Görüntüleme: 27 / PDF İndirme: 14

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10760232

Anahtar Kelimeler:

Pozitif Ardışık Tamsayılar, Geniş Açılı Üçgen eşitsizliği, Geniş Açılı Üçgen Bölümleri

Özet

Çalışmada üçgen eşitsizliği ve geniş açılı üçgen eşitsizliği göz önüne alınmıştır. Pozitif ardışık sayılar kümesinden seçilen sıralı üçlüler ile geniş açılı üçgen bölümleri oluşturulmuştur.

Çalışma ile ardışık pozitif tamsayılar kümesinde geniş açılı üçgen bölümleri veren genel bir yöntemin olduğu ispatlanmış olur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Türnüklü, E. (2010). Üçgen eşitsizliğini oluşturmada karşılaşılan bazı engeller. Eğitim ve Bilim, 34(152), 88-101.

Uygun, T. & Akyüz, D. (2016). Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Üçgenler Konusunda Tanım Oluşturma Sürecindeki Öğrenmeleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4), 2002-2022.

Yurtyapan, M. İ., & Karataş, İ. (2020). Ortaokul matematik öğretmenlerinin üçgenler ve dörtgenler konusuna ilişkin pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 11(1), 53-90.

İndir

Yayınlanmış

2024-02-29

Nasıl Atıf Yapılır

Metin, N., Ümütçü, S., Türkmen, M., Erdoğan, D., Özden, E., & Bolat, Z. (2024). Ardışık Pozitif Tam Sayılar Kümesinde Geniş Açılı Üçgen Bölümleri. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 8(39), 271–275. https://doi.org/10.5281/zenodo.10760232