Sosyal Medya ve Siyasal Pazarlama: Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Adayların Medya Aktiviteleri ve Seçim Sonuçlarına Etkisi Analizi


Özet Görüntüleme: 55 / PDF İndirme: 42

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10784707

Anahtar Kelimeler:

Siyasal Pazarlama, Medya, 2023 Seçimleri, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Özet

İktidarı ele geçirmek için siyasi liderlerin yarıştıkları alanlardan birisi de medya araçlarıdır. Bu alanda platformlar çoğu zaman seçmeni ikna ederek oy toplamak için kullanılmaktadır. Siyasal pazarlama teknikleri her ne kadar yeni olsa da çok eski yönetimlere dayanan biçimleri de vardır. Insanlık tarihi boyunca bu yöntemler kullanılmıştır. Ülkemizde de gazete, radyo ve televizyon gibi geleneksel araçlardan sonra günümüzde öne çıkan yeni medya araçları veya sosyal medya araçları özellikle son yapılan 14 Mayıs 2023 seçimlerine giden süreçte dört liderin bu alanı çok aktif kullanması, süreçte oluşturdukları etki ve algı ile seçim sonuçları bakımından incelemeye değer olduğunu göstermiştir. Facebook, İnstagram. Twitter. YouTube ve TikTok gibi medya araçları bu süreçte sıkça kullanılmış, liderler bu mecralarda artık geçmiş seçimlerin aksine çift yönlü, yukarıdan aşağı olmayan etkileşime dayalı bir tarzın geliştirildiği ve buralardan gelen talepler üzerine söylem değişikliğine gidildiği gözlemlenmiştir. Liderler bu kanallar aracılığıyla düzenli olarak yazılı, resimli, videolu ve canlı yayınlarla paylaşımlar yaparak seçmen kitlesini konsolide etmeye çalışmış seçim günü dahil bu araçlardan faydalanmışlardır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Alav, O. (2014). Sosyal Medya’nın Birey ve Toplumsal Yapıya Etkileri: (Sosyal Medya Kullanıcı Araştırması). Elektronik Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi, 1(1), s. 1-22.

Anketler, 2. T. (2023, 6 1). Vikipedia. https://tr.wikipedia.org/wiki/2023_T%C3%BCrkiye_cumhurba %C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1_se%C3%A7imi_i%C3%A7in_yap%C4%B1lan_ anketler#.

BaBaLaTV. (2023, 5 24). YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=EWUEOnTvJjM .Mevzular Açık Mikrofon 15. bölüm I Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. [Video].

BaBaLaTV. (2023, 4 17). YouTube. Mevzular Açık Mikrofon 10. bölüm I Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce [Video]. . https://youtu.be/LIXn9s39nIs .

CNNTÜRK. (2023, 3 23). YouTube.Muharrem İnce: "Aday olma diyenler adayına güvenmiyor mu?" [video]. https://youtu.be/oqsxSSAsmmY.

Devran, Y., & Özcan, Ö. F. (2020). Siyasal İletişimde ‘’Araç’’ Öncelliğinden ‘’Mikro Hedefe’’ Uzanan Yaklaşımlar: Yapay Zeka Teknolojisinin Mikro Hedef Kitlenin Belirlenmesinde ve İletişiminde Kullanımı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(4), s. 1977-1992.

Eröz, S. S., & Doğdubay, M. (2012). Turistik ürün tercihinde sosyal medyanın rolü ve etik ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1), s. 133-157.

HabertürkTV. (2023, 5 12). YouTube.Muharrem İnce adaylıktan çekildi. [video]. https://youtu.be/ o6RzqNiEgjg.

Hafızoğlu, Y. (2021). Z Kuşağı Seçmen Davranışları. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, s. 141-164.

İnce, M. (2023, 3 9). https://twitter.com/[@vekilince]. Gençler "Arabada gaz pedal" şarkısıyla ortalığı ayağa kaldırmanızı istiyorum. Videolarınıza dedelerinizi, anneannelerinizi ve babaannelerinizi de dahil etmeyi unutmayın ) [Tweet].

İnce, M. (2023, 3 16). https://twitter.com/vekilince/status/163643690/ Evet, rakiplerimin Hazine yardımı var, medya güçleri var, beslemeleri var, trolleri var. Ancak benim ve benim yanımdaki milyonlarca yürekli gencin[Tweet]. Twitter: https://twitter.com/vekilince/status/163643690

Kılıçdaroğlu, K. (2023, 4 19). Twitter, Alevi. [Tweet, Video][@kilicdarogluk],. https://twitter.com/ kilicdarogluk/status/1648755862905708551?s=20 .

Onat, F. (2010). Bir halkla ilişkiler uygulama alanı olarak sosyal medya kullanımı: Sivil toplum örgütleri üzerine bir inceleme. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi , Güz(31), 103-121.

Ölçekçi, H. (2020). Dijital İletişim ve Küresel Kültürel Etkileşimin Homojenleşme, Kutuplaşma ve Melezleşme Süreçleri. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 50, 146-163.

Polat, C., & Külter, B. (2008). Genç seçmenler gözüyle siyasal ürün (siyasi lider) özellikleri:Ankara’daki üniversite öğrencileri üzerine bir çalışma. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-31.

Seçim, Ö. M. (2016). Sosyal medyanın bir siyasal iletişim aracı olarak kullanılması: Adnan Menderes Üniversitesi iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik bir araştırma. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 422-434.

socialbusinesstr. (2020). https://www.socialbusinesstr.com/2020/11/13/ 2020-sosyal-medyaistatistikleri/, Social Business. (2020). 2020 Sosyal Medya İstatistikleri adresinden alındı

Şener, G., Emre, Ö. P., & Akyıldız, F. (2015). Türkiye’de sosyal medyanın siyasi katılıma etkileri. Cyprus İnternational Universıty Dergisi, 83(21), 75-98.

Tehci, A., & Yıldız, S. (2020). Siyasal Pazarlama Sürecinde Sosyal Medya ve Elektronik Ağızdan Ağıza İletişime Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1), s. 95-118. doi:10.17153/oguiibf

Tele1. (2023, 4 7). YouTube.Fikri Sağlar, İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Kılıçdaroğlu'nun teklifini İnce'ye götürdüm! [Video]. . https://youtu.be/TQhO_-NQoH4.

Vural, Z., & Bat, M. (2009). Siyasal seçim kampanyalarında yeni iletişim teknolojileri ve blog kullanımı: 2008 Amerika başkanlık seçimlerine yönelik karşılaştırmalı bir analiz. Journal of Yasar University, 4(16), s. 2745-2778.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı (2023). Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı. https://www.yargitaycb.gov.tr/ kategori/109/siyasi-parti-genel-bilgileri.

YSK (2023). https://www.ysk.gov.tr

İndir

Yayınlanmış

2024-02-29

Nasıl Atıf Yapılır

Düken, R., Saka, R., Saka Korkmaz, B., Koyuncu, T., Çakmak Han, G., Sınır Aygün, Şafak, Tarim, A., & Kaya, Y. (2024). Sosyal Medya ve Siyasal Pazarlama: Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Adayların Medya Aktiviteleri ve Seçim Sonuçlarına Etkisi Analizi. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 8(39), 398–404. https://doi.org/10.5281/zenodo.10784707