Barok Dönemde Müzik: Yapısal Gelişim ve Performans Uygulamaları


Özet Görüntüleme: 10 / PDF İndirme: 11

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11243283

Anahtar Kelimeler:

Batı Müziği, Barok Dönem, Süsleme, Yorumculuk

Özet

Barok dönem, klasik müzik tarihinde müziğin gelişiminin hızlandığı yeni form ve biçimlerin geliştiği, takip eden dönemlerin temellerinin atıldığı etkisi günümüzde dahi sürmekte olan bir dönem olarak kabul edilmektedir. 17. yüzyılın ortalarından 18. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa müziğini etkisi altına alan dönemde gelişen müzik stili, klasik müzik eğitimi ve icrasının ayrılmaz bir parçası olarak zengin repertuvarıyla günümüzde de yoğun bir şekilde icra edilmektedir. Barok dönem, klasik batı müziğinde yenilikçiliğin, deneyselliğin ve sanatsal gelişmenin yaşandığı bir dönemi temsil etmektedir. Bu çalışma, Barok müzik tarzının tarihsel temellerini, tanımlayıcı özelliklerini, kilit bestecilerini ve batı müziğinin sonraki gelişimi üzerindeki kalıcı etkisini araştırarak kapsamlı bir keşif sunmayı amaçlamaktadır. Dönemin müziksel gelişim ve yeniliklerinin yanı sıra enstrümantal ve vokal formlarının anlatımı yoluyla bu makale; Barok müziğin çok yönlü doğasını ve klasik müzik kanonundaki kalıcı mirasını aydınlatmayı amaçlamaktadır. Makale nitel bir araştırma olup, ilgili litaratüre katkı sağlaması hedeflenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Cangökçe, H. (2022). Seicento ve İtalyan Barok Müziği. Sahne ve Müzik, 8(14), 23-39.

Boran, İ., Şenürkmez, K. Y. (2007). Kültürel Tarih Işığında Çoksesli Batı Müziği. Yapı Kredi Kültür Yayınları.

Boyd, M. (2001). Oxford Composer Companions: J.S. Bach. Oxford University Press.

Bukofzer, M. F. (1947). Music in the Baroque Era: From Monteverdi to Bach. W. W. Norton & Company.

Grout, D. J. (2014). A History of Western Music. W. W. Norton & Company.

Haynes, B. (2002). The End of Early Music: A Period Performer's History of Music for the Twenty-First Century. Oxford University Press.

İlyasoğlu, E. (1994). Zaman İçinde Müzik. Yapı Kredi Kültür Yayınları.

Londonpianoinstitute. (2024). https://www.londonpianoinstitute.co.uk/baroque-ornamentation-a-window-into-the-art-of-musical-decoration/

Mammadova. A. (2015). Barok Müziği Süslemelerindeki Yorum Farklılıklarına Bir Bakış. Ekev Akademi Dergisi. 19(64), 295-312.

Mann, A. (2012). The Study of Fugue. Dover Publications.

Michels, U., Vogel, G. (2015). Müzik Atlası. Alfa Yayınevi.

Oxfordmusiconline. (2024). Grove Music Online. https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic

Sadie, S. (1995). The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Oxford University Press.

Say, A. (2019). Müzik Sözlüğü. Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Williams, P. (1990). The Cambridge Companion to the Concerto. Cambridge University Press.

Tan, Z. (2018). Barok Dönem Müziği ve Barok Dönemde Obua. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1), 45-54. https://doi.org/10.26468/trakyasobed.437592

İndir

Yayınlanmış

2024-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

Tandoğdu Kılıç, S. (2024). Barok Dönemde Müzik: Yapısal Gelişim ve Performans Uygulamaları. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 8(42), 693–699. https://doi.org/10.5281/zenodo.11243283