KARA ATHENA, KLASĠK MEDENĠYETĠN AFRO-ASYATĠK KÖKLERĠ “KLASĠK ANTĠKÇAĞ’DA ESKĠÇAĞ MODELĠ”


Özet Görüntüleme: 13 / PDF İndirme: 27

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.37242/pejoss.2214

Özet

BLACK ATHENA, THE AFROASIATIC ROOTS OF CLASSICAL CIVILIZATION
“THE ANCIENT MODEL IN ANTIQUITY”

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

SARIBAŞ, S. (2022). KARA ATHENA, KLASĠK MEDENĠYETĠN AFRO-ASYATĠK KÖKLERĠ “KLASĠK ANTĠKÇAĞ’DA ESKĠÇAĞ MODELĠ”. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 6(18), 24–27. https://doi.org/10.37242/pejoss.2214