İÇ MİMARLIK LİSANS EĞİTİMİNDE BİLGİ OKURYAZARLIĞI VE DERS ÖNERİSİ


Özet Görüntüleme: 129 / PDF İndirme: 76

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.37242/pejoss.4389

Anahtar Kelimeler:

Üniversite, İç Mimarlık Eğitimi, Bilgi okuryazarlığı, Lisans Dersi, Bağımsız Öğrenme

Özet

Bilginin her geçen gün çeşitlendiği ve dönüştüğü günümüzde, bilgiye ulaşım araç ve yöntemleri de değişmektedir. Bu dönem kişinin bilgiye erişim ve kullanımıyla ilgili çeşitli becerilere sahip olmasını gerektirmektedir. Bu becerilerin kazanılması bireyi hayatta daha güçlü kılacak ve verimliliğini artıracaktır. Meslek hayatında üniversiteler, yaşam boyu öğrenme becerisi kazandırmada önemli görevler üstlenmektedir. Programlarda bilgi okuryazarlığı ile ilgili informal etkinliklere yer verilmesi ya da bilgi okuryazarlığının ders içeriklerine dahil edilmesi fayda sağlayacaktır. Meslek alanın gereksinimlerini karşılayacak şekilde bağımsız ders oluşturulması ise ileri düzeyde bilgi okuryazarlığının sağlanması için en önemli adımdır. Çalışmada iç mimarlık meslek eğitimi temel alınarak kendi kendine öğrenebilen iç mimarlar yetiştirilmesi noktasında temel bilgi okuryazarlık becerilerinin kazandırılmasına yönelik ders önerisi geliştirilmiştir. Ders, meslek eğitiminde tasarım süreciyle ilişkilendirilmiş, örnek uygulamalarla desteklenmiş ve bilgi okuryazarlığının tüm aşamalarını destekleyecek şekilde kurgulanmıştır. Oluşturulan ders önerisiyle ilgili değerlendirme formu ile uzmanlardan görüşleri alınmıştır. Gelen yorumlar çerçevesinde seçmeli yerine zorunlu ders olarak tekrar organize edilmiş ve ders saati artırılmıştır.  İç Mimarlık alanında bilgi okuryazarlığı ile ilgili özgün içerikte bağımsız ve zorunlu bir dersin geliştirilmesi, ileri düzeyde becerilerin kazanılması yönünde en önemli adım olacaktır. Böylece bilgi okuryazarlığı becerilerini geliştirilmesi hayatlarında karşılaştıkları problemleri çözme yolunda, yaşam boyu devam edecek bir öğrenme becerisi kazanmış olacaklardır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2023-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

Alper TORUN, & YALÇINKAYA, Şengül. (2023). İÇ MİMARLIK LİSANS EĞİTİMİNDE BİLGİ OKURYAZARLIĞI VE DERS ÖNERİSİ. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(30), 386–399. https://doi.org/10.37242/pejoss.4389