ÖĞRENCİLERİN OKULA BAĞLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER


Özet Görüntüleme: 215 / PDF İndirme: 114

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.37242/pejoss.4395

Anahtar Kelimeler:

Okul, Öğrenci, Bağlılık

Özet

Bu araştırmada öğrencilerin okula bağlılığını etkileyen faktörler incelenmiştir. Araştırma da nitel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde; göre kız öğrencilerin okula bağlılık oranları erkek öğrencilere göre daha fazladır. Bu araştırma sonuçlarına bakarak; okula bağlılık üzerinde etkili olan bütün etmenlerin birbiri üzerinde etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu etmenler ne kadar uyum sağlarsa bağlılık da o yönde fazlalaşır. Okula elinden geldiği imkânlar ölçüsünde yardımcı olmaya çalışan velilerin çocuklarının da okula karşı hisleri olumlu yönde değişecektir. Sosyal faaliyetlerin de öğrenciler için değerli olduğunun farkına varırlar.

Okula bağlılığın birçok tanımı yapılmıştır. Bazı tanımlamalardan söz edelim. Okula bağlılık, öğrencilerin okul ortamını sevmesi, güzel bir arkadaş çevresi edinmesi, kendini okulun bir parçası olarak görmesi, okula uygun davranışlar sergilemesi olarak tanımlanabilir. Okula bağlılık, okul ve içindekilerle beraber olmak, okulu kabullenmek demektir. Okula bağlılık, okul ile ilgili olumlu olarak düşünme, okula ve çevresine ilgili olma, okul personeli ve diğer öğrencilerle pozitif bir ilişki sürdürme olarak tarif edilebilir. Okula bağlılık, okul ile ilgili sorumluluklarımızı yerine getirmektir.

Öğrencilerin okul etkinliklerine katılım sağlaması, derslere daha fazla zaman ayırması, sınavlardan daha fazla not almaları için çaba göstermeleri bunun bir ispatıdır. Okula bağlı olan öğrencilerin devamsızlık oranları, okulu bırakma durumları aşağı seviyede olur, okulda istenmeyen durumların da çıkmasına engel olur. Öğrencinin okula bağlı olmaması durumunda mutsuzluk kaçınılmaz olur. Okulla ilgili faaliyetlere katılmak, okulu önemsemek okula bağlılık olarak ifade edilebilir. Özerklik, ilgili olma, yeterlik gibi psikolojik ihtiyaçlar karşılandığında okula bağlılığın üç değişik şekilde gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu şekiller; davranışsal, duyuşsal ve bilişsel bağlanmadır. Yani öğrencinin okula karşı hisleri, duyguları duyuşsal bağlılık; okul etkinliklerine katılım davranışsal bağlılık; okula karşı değeri bilişsel bağlılık olarak ortaya çıkmaktadır.

Öğrencilerimizin okullarımıza bağlılığına etki eden etmenleri incelediğimiz bu çalışmamızda okula bağlılığın tarifi yapıldıktan sonra okula bağlılık çeşitleri hakkında bilgilendirilme yapılmıştır. Öğrencinin okula bağlılığını etkileyen etmenler; okul ve öğrenci olmak üzere iki grupta toplanır.

Okul düzeyli faktörler; öğretmen, sınıfın yapısı, konular, okul yöneticilerinin okul bağlılığına etkisi, ders dışı sosyal etkinlikler, öğretim yöntemleri, okul ortamı ve okulun özellikleridir. Öğrenci düzeyli faktörler ise öğrencinin aidiyet, özerklik ve yeterlilik ihtiyaçları, akran grubu ve ailenin okul bağlılığı üzerindeki etkisi olarak sıralanır. Öğrencinin okula bağlılığını etkileyen faktörler detaylı olarak anlatılmaya çalışılmıştır. Anlatımlarımız ve araştırmalarımız sonucunda bazı tartışma, öneri ve sonuç son kısımda açıklanmaya çalışılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2023-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

DENİZHAN, R., PINAR, Ömer, BOZKURT, M., TEKAY, S., GÜNEŞ SANAL, N., & ÇITIL, Y. (2023). ÖĞRENCİLERİN OKULA BAĞLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(30), 475–489. https://doi.org/10.37242/pejoss.4395