Okul Öncesi Eğitim Alan ve Almayan Çocukların Okula Başladıktan Sonra Aralarındaki Hazırbulunuşluk ve Gelişimsel Farklarının İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 542 / PDF İndirme: 254

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8116407

Anahtar Kelimeler:

Okulöncesi, Hazırbulunuşluk, Gelişimsel farklar

Özet

Bu çalışmada okul öncesi eğitimi alan ve almayan çocukların okula başladıktan sonra aralarındaki hazırbulunuşluk ve gelişimsel farkları inceleme amaçlanmış ve bu amaç doğrultusunda sınıf öğretmenlerine yönelik olarak öğretmen görüş anketi uygulanmıştır. Konu ile ilgili benzer araştırmalar gözden geçirilmiştir. Araştırma fenomenolojik bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini, Sinop il sınırları içerisinde üç farklı ilköğretim okulunda çalışan 6 ilkokul 1.sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Bulgular araştırmanın alt amaçları doğrultusunda alt başlıklar halinde açıklanmıştır

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Aral, N. (2010). Okul öncesinde özel öğretim yöntemleri–okul öncesi dönemdeki çocukların gelişim alanlarına göre özellikleri (1.Baskı). Anı Yayıncılık.

Aşıcı, M., Balat, G., Korkmazlar, Ü., Küçüktepe, C., Oktay, A. ve Polat, Ö. (2010). İlköğretime hazırlık ve ilköğretim programları. Pegem Akademi.

Balat, G.(2014).Okul öncesi eğitime giriş (3.Baskı).Ankara: Pegem Yayıncılık.

Çeliköz, N. ve Erişen, Y. (2013). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin temel bilimsel süreç becerilerinin kullanım düzeyleri. SelçukÜniversitesi Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, (2), 43-45.

Çınar, İ.(2008). İlköğretimin önemi ve öğretmen. Demokrasi Eğitimi Dergisi, (20), 17-29.

Erkan, S. ve Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 94-106.

Harman, G. (2012). Eğitimde hazırbulunuşluğun önemi üzerine bir derleme çalışması. OMÜ Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, (3), 121-127.

Kaytaz, M. (2005). Türkiye’de Okulöncesi Eğitiminin Fayda-Maliyet Analizi. Anne Çocuk Eğtim Vakfı Dergisi, 22, 5.

Kılıçgün, M. (2016). Okul öncesi eğitime giriş ders notları.

MEB (2013).T.C. Milli eğitim bakanlığı okulöncesi eğitimi genel müdürlüğü okul öncesi eğitim programı- httpkres.dsi.gov.trdocsdefault-document-libraryooproram.pdfsfvrsn=2.pdf

Oktay, A.(1990). Türkiye’de okul öncesi eğitim. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (2), 151-160.

Seven, S. (2014). Okul öncesi eğitime giriş (1.Baskı). Pegem Yayıncılık.

Senemoğlu, N. (1994). Okul öncesi eğitim programı hangi yeterlilikleri kazandırmalıdır. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1994), 21-30.

Turaşlı Kuru, N. (2010). Okul öncesi eğitimin tanımı ve önemi. G. Haktanır (Ed.). Okul Öncesi Eğitime Giriş. Anı Yayıncılık.

Unutkan, Ö. (2007). Okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerileri açısından ilköğretime hazır bulunuşluğunun incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 243-254.

Ural, M. (1986). Ülkemizde Okul Öncesi Eğitimin Yeri ve Önemi. 4. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırma Semineri. Ya-Pa Yayınları.

Ural, O. & Ramazan, O. (2007). Türkiye’de okul öncesi eğitimin dünü ve bugünü. Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm önerileri, 11-56.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

Yoleri, S. ve Tanış, H. (2014). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum düzeylerini etkileyen değişkenlerin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 130-141.

Yenilmez, K. ve Kakmacı, Ö. (2008). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin matematikteki hazır bulunuşluk düzeyi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 529-542.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

GÜR, E., BOZKURT, F., EREN, T., BATMACA, M., DEMİREL, E., & KIZIL, E. (2023). Okul Öncesi Eğitim Alan ve Almayan Çocukların Okula Başladıktan Sonra Aralarındaki Hazırbulunuşluk ve Gelişimsel Farklarının İncelenmesi. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 7(31), 500–514. https://doi.org/10.5281/zenodo.8116407