6 Şubat Depreminin Ardından Deprem Bölgesinde Görev Yapan Öğretmenlerin İş Doyum Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 827 / PDF İndirme: 262

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8271019

Anahtar Kelimeler:

Kahramanmaraş Depremleri, Öğretmenler, İş Doyum Düzeyi, Minnesota

Özet

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkez üssü olarak kaydedilen ve 7.7 büyüklüğünde olan bu deprem, Türkiye'nin güneydoğusundaki on bir ilde büyük bir yıkıma ve can kaybına neden olmuştur. Aynı gün saat 13.24'te Kahramanmaraş-Elbistan merkez üssüne sahip 7.6 büyüklüğünde başka bir deprem daha gerçekleşmiş olup benzer şekilde can ve mal kaybı yaşanmıştır. Bu iki büyük deprem ile ardından gelen artçı depremler, bölgedeki insanlar arasında acı, korku, çaresizlik duygularını tetiklemiştir.

Bu çalışmanın amacı 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri sonrası öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından araştırmaktır. Afet sonrası öğretmenlerin iş doyum düzeylerini araştırmak, hem öğretmenlerin kendileri için hem de afet sonrası eğitim süreçlerinin geliştirilmesi için büyük önem taşır.

6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerinden hemen sonra görev yapan 110 öğretmen ile yapılan araştırmada Minnesota İş Doyum Ölçeği ve demografik değişkenlerden elde edilen veriler kullanılmıştır. 

Elde edilen verilerden öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin; cinsiyet, medeni durum, kurum türü, branş, meslek seçimi ile anlamlı ilişkide olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Öğretmenlere, afet sonrası öğrencilerle başa çıkma, psikososyal destek sağlama ve travmatik deneyimlere tepki gösterme konularında eğitim vermek, işlerini daha etkili bir şekilde yapmalarını sağlayabilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Bateman, A. ve Robinson, P. (2020). The Christchurch earthquake: Lessons from the real-life ex̄ periences of early childhood teachers. J. Early Child. Teach. Educ. 41, 325–337.

Cook, J. D. & Bickman, L. (1990). Social support and psychological symptomatology following a natural disaster. Journal of Traumatic Stress, 3(4), 541-556.

Duruel, M. (2023). Kırılganlık Ve Dirençlilik Kesişiminde Yaşlıların Afet Deneyimleri Hatay Örneğinde 6 Şubat 2023 Depremleri. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 103-120.

Erdoğan, B. (2023). Depremin Sosyolojisi: 6 Şubat Felaketinin Toplumsal ve Kültürel Boyutları. TRT Akademi, 8(18), 718-725.

Ergünay, O. (2007). Türkiye’nin afet profili. TMMOB Afet Sempozyumu, 5(7), 1-14.

Genç, F. N. (2007). Türkiye’de doğal afetler ve doğal afetlerde risk yönetimi. Stratejik Araştırmalar Dergisi, 9(5), 201-226.

Guest, G., Bunce, A. & Johnson, L. (2006). How Many Interviews are Enough? An Ex̄ periment with Data Saturation and Variability. Field Methods 18, 59–82.

İşçi, C. (2008). Deprem Nedir Ve Nasıl Korunuruz? Journal of Yasar University, 3(9), 959-983.

Jogia, J., Kulatunga, U., Yates, G. P. & Wedawatta, G. (2014). Culture and the psychological impacts of natural disasters: Implications for disaster management and disaster mental health. Built and human environment review, 7(1), 1.

Karabulut, D. & Bekler, T. (2019). Doğal afetlerin çocuklar ve ergenler üzerindeki etkileri. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 5(2), 368-376.

Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayın Dağıtım.

Kukuoğlu, A. (2018). Doğal Afetler Sonrasi Yaşanan Travmalar Ve Örnek Bir Psikoeğitim Programi. Afet ve Risk Dergisi, 1(1), 39-52.

Leon, G. R. (2004). Overview of the psychosocial impact of disasters. Prehospital and disaster medicine, 19(1), 4-9.

Lindell, M. K. & Prater, C. S. (2003). Assessing community impacts of natural disasters. Natural hazards review, 4(4), 176-185.

Marangoz, M. & İzci, Ç. (2023). Doğal Afetlerin Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Etkilerinin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli Depremler Bağlamında Girişimciler Açısından Değerlendirilmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 24(52), 1-30.

Mooney, M., Tarrant, R., Paton, D., Johnston, D. & Johal, S. (2021).The school community contributes to how children cope effectively with a disaster. Pastor. Care Educ. 39, 24–47.

Newnham, E. A., Gao, X̄ ., Tearne, J., Guragain, B., Jiao, F., Ghimire, L., ... & Leaning, J. (2020). Adolescents’ perspectives on the psychological effects of natural disasters in China and Nepal. Transcultural psychiatry, 57(1), 197-211.

O’Toole, V. M. & Friesen, M. D. (2016). Teachers as first responders in tragedy: The role of emotion in teacher adjustment eighteen months post-earthquake. Teaching and Teacher Education, 59, 57-67.

Özdal, A. (2023). 06 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi Ağıt-Destanlarının İşlevsel Analizi. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (11), 390-406.

Saeed, S. A. & Gargano, S. P. (2022). Natural disasters and mental health. International review of psychiatry, 34(1), 16-25.

Sandhu, D. & Kaur, S. (2013). Psychological impacts of natural disasters. Indian Journal of Health and Wellbeing, 4(6), 1317.

Şahin, N.H., Yılmaz, B. ve Batıgün, A. (2011). Marmara Depremi Sonrası Çocuklar ve Yetişkinler İçin Psikoeğitim: Bir Değerlendirme Çalışması. Travmatoloji 17, 41–49.

Şenol, A. F. (2023, April). Kahramanmaraş Depremleri (6 Şubat 2023) Sonrası Hatay İlindeki Yapıların Hasar Durumlarının Değerlendirilmesi. In International Conference on Engineering, Natural and Social Sciences (Vol. 1, pp. 75-80).

Sönmez V. & Alacapınar F.G. (2013). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Anı Yayıncılık.

Utkucu, M., Durmuş, H., Uzunca, F. & Nalbant, S. (2023). 6 Şubat 2023 Gaziantep (Mw= 7.7) Ve Elbistan (Mw= 7.5) Depremleri Üzerine Bir Değerlendirme. Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim ve Araştırma Merkezi, Sakarya Şubat.

Ünlügenç, U. C., Akıncı, A. C., & Öçgün, A. G. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş-Gaziantep Depremleri; Adana İli ve Yakın Kesimlerine Yansımaları. Geosound, 57(1), 1-41.

Werg, J., Grothmann, T., & Schmidt, P. (2013). Assessing social capacity and vulnerability of private households to natural hazards–integrating psychological and governance factors. Natural Hazards and Earth System Sciences, 13(6), 1613-1628.

Yıldırım, S. (2023). 6 Şubat Kahramanmaraş Depreminin Psikososyal Etkisi Ve Depremzedelere Yönelik Sürdürülebilir Müdahalenin Önemi Üzerine Bir Gözlem Araştırması. Anasay, (24), 133-153.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-22

Nasıl Atıf Yapılır

GENÇ, R., ÜNAL, İsa, YILDIRIM, O. Z., PEKER, Z., YARDIMCI, G. M., & OYUNLU, İbrahim. (2023). 6 Şubat Depreminin Ardından Deprem Bölgesinde Görev Yapan Öğretmenlerin İş Doyum Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 7(33), 768–779. https://doi.org/10.5281/zenodo.8271019