Nicolla Paganini’nin 24 Numaralı Kaprisi Üzerine Detaylı Bir İnceleme ve Çalışma Önerileri


Özet Görüntüleme: 58 / PDF İndirme: 30

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8308428

Anahtar Kelimeler:

Niccolo Paganini, Paganini 24 numaralı kapris, Eser teknik analizi

Özet

Keman oldukça karmaşık bir çalım tekniğine sahiptir. Sağ ve sol elin birbirinden bağımsız ancak birbiriyle iş birliği halindeki hareketleri yoluyla farklı tınılara sahip sesler elde edilir. İki elin içerdiği çokça tekniğe hakim olabilmek için sistemli bir çalışma şarttır. Kemandan kaliteli ve nitelikli bir ses elde etmek, ise oldukça zordur. Bu nedenle keman eğitimi uzun ve zorlu bir süreçtir. Bu eğitimin sistematik ve amaca uygun bir biçimde ilerlemesi başarı için gereklidir. Yüzyıllardır kusursuz icra için yüzlerce besteci, pedagog ve icracı çalışmalar yapmıştır. Ülkeler kendi keman çalma ekollerini geliştirmişlerdir. Bu süreçteki en önemli kişilerden biri ise İtalyan besteci ve yorumcu Niccolo Paganini’dir. Niccolo Paganini, pek çok kaynağa göre keman tarihinin gelmiş geçmiş en önemli virtüöz bestecilerinden biridir. Yaşadığı dönemin çok üzerinde bir teknik kapasitesi olması nedeni ile kimi zaman keman icrası insan üstü ya da şeytani olarak nitelendirilmiştir. Yüzyıllardır besteleri ve tekniği ile müzisyenlere ilham olmuştur. Niccolo Paganini’den günümüzde kemancıların yararlanması için kapsamlı bir eser mirası kalmıştır ancak eserleri arasında yer alan ve 24 adet kaprisin bulunduğu metot en çok icra edilenlerin başında gelmektedir. 24 kapris adlı metot içerdiği sağ ve sol el teknikleri açısından keman repertuvarının üst düzey eserlerinden biridir. Her bir kapris profesyonel keman eğitimi veren okullarda, keman yorumcularının eğitim hayatları boyunca icra ettikleri çalışmalar arasında yer alır. Bu kaprislerin her biri teknik ve müzikal olarak yorumculara katkı sağlamıştır. Kaprislerin ön inceleme yolu ile bilinçli çalışılması başarı oranını artıracaktır. Bu araştırmada Paganini 24 kapris adlı eserin içinde yer alan 24 numaralı kapris teknik ve müzikal olarak incelenmiştir. Teknik öğeler ön planda tutularak çalışma önerileri getirilmiştir. Bu önerilerin getirilmesindeki amaç, eser icrasının nasıl kusursuzlaşabileceği düşüncesidir. Çalışma, Paganini’nin 24 numaralı kaprisi ile sınırlandırılmıştır. Alan yazın taraması ile kapris üzerinde yapılan incelemelere sonucunda bulgular oluşturulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Dalgaç, S. C. (2017). H.W. Ernst: Keman Repertuarında Unutulan Virtüöz. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Güzel Sanatlar Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi.

Eker, B. ve Tabak, A. (2020). Keman ve Klasik Gitar İcra Tekniğinin Kesişimi: Paganini ve Sonata Concertata Eserinin Teknik Analizi. Eurasian Journal of Music and Dance, 17, 48-62.

Ergönül, G. (2022). Romantizmde Teknik Bireycilik: Paganini. İdil Dergisi, 94, 909-918.

Gençer, C. (2007). Niccolo Paganini’nin Hayatı ve 24 Kaprisin Detaylı İncelenmesi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi.

Özkök D. (2010). Niccolo Paganini’nin Müziği ve Keman Eserleri. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa Uludağ Üniversitesi.

Say, A. (2005). Müzik Ansiklopedisi. Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Saydam, A. (1985). Dünyaca Ünlü Müzisyenler De Çocuktu. Doğuş Matbaacılık.

Zafer, A. H. (2005). Niccolo Paganini’nin Keman Eserlerinin İncelenmesi. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trakya Üniversitesi.

URL-1: https://imslp.org/wiki/24_Caprices_for_Solo_Violin,_Op.1_(Paganini,_Niccol%C3%B2) (Erişim: 30.06.2023)

İndir

Yayınlanmış

2023-08-31

Nasıl Atıf Yapılır

ERGÜN, G. (2023). Nicolla Paganini’nin 24 Numaralı Kaprisi Üzerine Detaylı Bir İnceleme ve Çalışma Önerileri. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(33), 919–925. https://doi.org/10.5281/zenodo.8308428