Romantik Dönem’ de Yazılmış Geleneksel Konçerto Formu Dışındaki Orkestra Eşlikli Piyano Eserlerinin Literatür Taraması


Özet Görüntüleme: 77 / PDF İndirme: 54

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10051281

Anahtar Kelimeler:

Piyano, Orkestra, Romantik Dönem, Orkestra Eşlikli Konçerto Dışı Piyano Eserleri

Özet

Bu çalışma, Romantik Dönem’deki yenilikçi fikirlerle birlikte dönemin incelikli anlayışı doğrultusunda gelişen formları ortaya koymayı hedefleyen bir araştırma olup, konçerto olmayan orkestra eşlikli piyano eserlerinin kapsamlı bir literatür taramasını içerir. Romantik Dönem, bir önceki yüzyılın kuralcılık tavrından uzaklaşıp, duyguların serbestçe ifade edilebildiği, bireyselliğin ve bağımsızlığın ortaya çıktığı, yeni biçim fikirlerinin filizlendiği ve müziğin büyük gelişme gösterdiği bir dönem olmuş, sanatçıdaki duygusal değişimlerin, biçimsel yapı özgürlüğünün, yaratıcılığın ve bağımsızlığın ortaya çıkmasına imkân vermiştir. Araştırmada, bu dönemde orkestra eşlikli olarak yazılmış ancak geleneksel konçerto olarak tanınan formlar dışındaki yapılar incelenmiştir. Çalışmanın hedefi, dönemin önemli değişim anlayışı ve bu anlayışın getirdiği yenilikçi formların Romantik Dönem müziğini etkileme dereceleri ve sonuçlarının ele alınması ve bu formdaki eserleri çalışmak isteyen piyanistlere yol göstermesidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Aktüze, İ. (2002). Müziği Okumak. (1. Baskı). Pan Publishing

Aktüze, İ. (2010). Müziği Anlamak Ansiklopedik Müzik Sözlüğü. Pan Publishing.

Gombrich, E.H. (1992). Sanatın Öyküsü. (4. Baskı). Remzi Kitabevi Publishing.

Hodeir, A. (2003). Müzikte Türler ve Biçimler. (2. Baskı). Pan Publishing.

İlyasoğlu, E. (2009). Zaman İçinde Müzik. (9. Baskı). Remzi Kitabevi Publishing.

Mimaroğlu,İ. (2019). Müzik Tarihi. Varlık Publishing.

Pamir, L. (2000). Müzikte Geniş Soluklar. (3. Baskı). Boyut Publishing.

Say, A. (2002). Müzik Sözlüğü. Müzik Ansiklopedisi Publishing.

Say, A. (2000). Müzik Tarihi (4. Baskı). Müzik Ansiklopedisi Publishing.

Sözer, V. (2018). Müzik Terimleri Sözlüğü. Remzi Kitabevi.

Yayınlanmış

2023-10-29

Nasıl Atıf Yapılır

Güncan, Özge, & Balkarlı, S. (2023). Romantik Dönem’ de Yazılmış Geleneksel Konçerto Formu Dışındaki Orkestra Eşlikli Piyano Eserlerinin Literatür Taraması. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı), 25–35. https://doi.org/10.5281/zenodo.10051281