Kadınların İşgücüne Katılım Oranın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Örneği


Özet Görüntüleme: 206 / PDF İndirme: 100

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10051516

Anahtar Kelimeler:

Ekonomik büyüme, kalkınma, işgücüne katılım oranı

Özet

Ekonomik büyümenin birçok bileşeni bulunmaktadır. Bu bileşenlerden bir tanesi de kadın istihdamıdır. Bir ülkenin nüfusunun yaklaşık yarısını kadınlar oluşturmaktadır. Dolayısıyla kadınların işgücüne katılımının ve istihdamının önündeki engeller bir ülkenin ekonomik büyüme potansiyelini ve genel olarak toplumun hem bugünkü hem de gelecekteki refahını etkilemektedir. Bu makale kadınların işgücüne katılımı oranı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi OECD ülkeleri için ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda ilk olarak genel bir çerçeve çizilmiş, daha sonra ise ilgili literatüre yer verilmiştir.  Kadın istihdamı ile ekonomik büyümeyi ortaya koyabilmek için analizde 1996-2021 dönemi kadın istihdamı ve GSYİH verileri yıllık olarak kullanılmış ve panel veri yöntemi kullanılarak tahmin yapılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Bai, J., Ng, S., Tu, Y., Yao, Q., Zhang, R., Rafaty, R., Dolphin, G., Pretis, F., Conflitti, C., Luciani, M., Rodríguez, A. F., Valdés, M. N., Shahbaz, M., Khraief, N., Hammoudeh, S., Moon, H. R., Weidner, M., Heinemann, A., Colombier, C., . . . Fiess, N. (2004). A Panic Attack on Unit Roots and Cointegration. Econometrica, 72(4), 1127-1177. https://doi.org/3598781

Breusch, T. S., Pagan, A. R., Carrera, J., Gnimassoun, B., Mignon, V., Restout, R., Pervaiz, R., Faisal, F., Bhatia, A., Sharma, H. R., Njuki, E., Bravo-Ureta, B. E., Gonçalves, C., Andraz, G., Guerreiro, J., Fernandes, S., Salam, M., Iqbal, J., Hussain, A., . . . Montiel, I. (1980). The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239-253. https://doi.org/2297111

Canning, d., & Pedroni, P. (2008). Infrastructure, Long-Run Economıc Growth and Causality Tests for Cointegrated Panels. The Manchester School, 76(5), 504-527. https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.2008.01073.x

Choudhry, M.T.&Elhorst, P. (2018). Female labour force participation and economic development. International Journal of Manpower, 39(7), 896-912. https://doi.org/10.1108/IJM-03-2017-0045

Sevinç, H., Bozkurt, E. & Eroğlu Sevinç, D. (2016). Ekonomik büyümede kadın istihdamının rolü? Yakınsama temelli kanıtlar. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17 (1), 57-69.

Knowles, S., Lorgelly, P. and Dorian, O. (2002) Are Educational Gender Gaps a Brake on Economic Development? Some Cross-Country Empirical Evidence. Oxford Economic Papers, 54, 118-149.

https://doi.org/10.1093/oep/54.1.118

Luci, A. (2009). Female labor market participation and economic growth. International Journal of Innovation and Sustainable Development, 4(2), 1-12.

Kao, C. and Chiang, M.-H. (2001) On the estimation and inference of a cointegrated regression in panel data, Baltagi, B.H., Fomby, T.B. and Carter Hill, R. (Editors.) in Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels (Advances in Econometrics, Vol. 15 pp. 179-222), Emerald Group Publishing Limited, Bingley, https://doi.org/10.1016/S0731-9053(00)15007-8

Kutluay Şahin, D. (2022). Kadın İstihdamının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Ampirik Bir Analiz. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 8 (2), 277-288. DOI: 10.20979/ueyd.1135131

Tansel, A. (2002). İktisadi kalkınma ve kadınların işgücüne katılımı: Türkiye’den zaman-serisi kanıtları ve illere göre yatay kesit kestirimleri. ERC Working Papers in Economics.

Tsani, S., Paroussos, L., Fragiadakis, C., Charalambidis, I., & Capros, P. (2013). Female labour force participation and economic growth in the South Mediterranean countries. Economics Letters, 120(2), 323-328. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2013.04.043

Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels’. University of Cambridge Cambridge Working Papers in Economics 0435, Faculty of Economics, University of Cambridge.

Pesaran, M. H, & Yamagata, T. (2007). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50-93. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2007.05.010

İndir

Yayınlanmış

2023-10-29

Nasıl Atıf Yapılır

Arıcıoğlu, E., & Kutlutürk, M. M. (2023). Kadınların İşgücüne Katılım Oranın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Örneği. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı), 01–09. https://doi.org/10.5281/zenodo.10051516