Blok Zinciri Teknolojisi İle Hayatımıza Giren Yenilikler: BKM Bay Bay Nakit (BBN) Örneği


Özet Görüntüleme: 332 / PDF İndirme: 98

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10051289

Anahtar Kelimeler:

Blok zinciri teknolojisi, Blok zinciri etkileri, akıllı sözleşmeler, dijital para, Bay Bay Nakit, BBN

Özet

Günümüzde en hızlı değişim görülen sektör bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü olarak öne çıkmaktadır. Bu alanda son yıllarda görülen önemli bilişim yeniliklerinden birisi de başlangıçta Bitcoin ve kripto paralar ile hayatımıza giren blok zinciri teknolojisidir. Bu yenilikçi teknoloji son yıllarda bireyler ve kurumlar arasındaki ilişkileri düzenlemek başta olmak üzere çok çeşitli fırsatların sunulmasına imkân tanımaktadır. Çok farklı sektörlerde kullanım alanı bulan bu teknolojinin başta finans sektörü olmak üzere birçok alanda iş süreçlerini etkilediği ve ileride daha kapsamlı değişimlere yol açabileceği görülmektedir.

Araştırma, blok zinciri teknolojisini tanıtarak çeşitli sektörler üzerindeki etkilerini irdelemeyi ve Türkiye’nin blok zinciri teknolojisi kullanan ilk projesi olarak Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM) tarafından geliştirilen Bay Bay Nakit (BBN) uygulama örneği üzerinden blok zinciri teknolojisi ile elde edilen fayda ve kazanımları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma ile aynı zamanda blok zincirinin çeşitli sektörlerde ki kullanım alanları ile etkileri ortaya konularak blok zinciri uygulamaları hakkında farkındalık oluşturmak hedeflenmektedir

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Agbo, C. C., Mahmoud, Q. H., & Eklund, J. M. (2019). Blockchain technology in healthcare: a systematic review. Healthcare, 7(2), 1-30, MDPI.

Akleylek, S., & Seyhan, K. (2018). Blok Zinciri Bileşenleri ve Uygulamaları Üzerine Bir Derleme. İnformasiya Təhlükəsizliyinin Aktual Multidissiplinar Elmi-Praktiki Problemləri, IV Respublika Konfransı Bildiri Kitabı.

Anderson, C. W., Bell, E., & Shirky, C. (2015). Post-industrial journalism: Adapting to the present. Geopolitics, History and International Relations, 7(2), 32-123.

Arcos, L. C. (2018). The blockchain technology on the music industry. Brazilian Journal of Operations & Production Management, 15(3), 439-443.

Atabaş, H., (2018). Blokzinciri Teknolojisi ve Kripto Paraların Hayatımızdaki Yeni Yeri, Ceres Yayınları.

Atalay, G. E. (2018). Blokzincir teknolojisi ve gazeteciliğin geleceği. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 45-54.

Avunduk, H. & Aşan, H., (2018). Blok Zinciri (Blockchain) Teknolojisi ve İşletme Uygulamaları: Genel Bir Değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(1), 369-384.

Bakan, İ., & Şekkeli, Z. H. (2019). Blok zincir teknolojisi ve tedarik zinciri yönetimindeki uygulamaları. OPUS International Journal of Society Researches, 11(18), 2847-2877.

Barreto, L., Amaral, A. & Pereira, T. (2017). Industry 4.0 implications in logistics: An overview. Procedia manufacturing, 13, 1245-1252.

Başar, R. (2023a). Site İçi Arama Motoru Optimizasyonunun Web Sitesi Trafiğinde Neden Olduğu Değişimlerin Ölçümlenmesi: Örnek Bir Web Sitesi Analizi. 6. Uluslararası Göbeklitepe Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Şanlıurfa, 29-30 Temmuz 2023, 259-270.

Başar, R. (2023b). Dijital Dönüşümde Güncel Yaklaşımlar: Türkiye ve Dünya Örnekleri. İ. Çevik Tekin (Ed.), Yönetim Bilişim Sistemleri: İşletmelerde Dijital Dönüşüm Yönetimi içinde (s. 125-162). Özgür Yayınları.

Blockchain Türkiye Platformu, (2019a). Dünyada Blokzinciri Regülasyonları ve Uygulama Örnekleri: Karşılaştırma Raporu – Şubat 2019. https://bctr.org/wp-content/uploads/2019/04/Du%CC%88nyada-Blokzinciri-Regulasyonlar%C4%B1.pdf

Blokchain Türkiye Platformu, (2019b). BBN, Kurum İçi İnovasyon Kategorisinde Altın Sardis’in Sahibi Oldu. https://bctr.org/bbn-kurum-ici-inovasyon-kategorisinde-altin-sardisin-sahibi-oldu-10882/

Blokchain Türkiye Platformu, (2022). Akbank, Blockchain altyapısı ile çalışan we.trade platformundaki ilk işlemini gerçekleştirdi. https://bctr.org/akbank-blockchain-altyapisi-ile-calisan-we-trade-platformundaki-ilk-islemini-gerceklestirdi-26122/

Beck, R. (2018). Beyond bitcoin: The rise of blockchain world. Computer, 51(2), 54-58.

Binance, (2019). Akıllı Sözleşme Nedir? https://academy.binance.com/tr/articles/what-are-smart-contracts

BKM, (2015). Yalın Blokzincir. 2015. BKM Bankalararası Kart Merkezi, Eylül 2015, 44s. https://bkm.com.tr/wp-content/uploads/2015/06/bkm_yalin_blokzincir_raporu.pdf

BKM, 2018. Keşif: Blockchain’in Sırları (BBN Faz 1). Bankalararası Kart Merkezi

(BKM), 24s. https://bkm.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/Blockchain-Raporu_bbn_faz1.pdf

Bodkhe, U., Tanwar, S., Parekh, K., Khanpara, P., Tyagi, S., Kumar, N., & Alazab, M. (2020). Blockchain for industry 4.0: A comprehensive review. IEEE Access, 8, 79764-79800.

BTK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, (2020). Kripto Para Araştırma Raporu. https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/arastirma-raporlari/kripto-para-raporu-5f11dfe709c25.pdf

Byström, H. (2016). Blockchains, Real-Time Accounting and the Future of Credit Risk Modeling. Working Paper/Department of Economics, School of Economics and Management, Lund University, (4), 1-11.

CAA, (2017). The Future of Blockchain: Applications and Implications of Distributed Ledger Technology, https://www.charteredaccountantsanz.com/media/c1430d6febb3444192436ffc8b685c7c.ashx

Ceyrekmuhendis.com (2021, Nisan 11). Blok Zinciri (Blockchain) Nedir? https://www.ceyrekmuhendis.com/ blok-zinciriblockchain-nedir/

Çetin, B. (2020). Blokzincir Teknolojisi Bilgiye Erişimde Nasıl Kullanılır? Mevcut Durum ve Potansiyeller. Türk Kütüphaneciliği, 34(1), 65-70.

Cheng, J. C., Lee, N. Y., Chi, C. & Chen, Y. H. (2018). Blockchain and smart contract for digital certificate. In 2018 IEEE International Conference on Applied System Invention (ICASI), pp. 1046-1051, IEEE.

Chuen, L. K. (2015). Handbook of digital currency: Bitcoin, innovation, financial instruments, and big data (No. 147850). Academic.

Coinranking.com. (t.y.). Propy PRO. https://coinranking.com/coin/RaeqeanDjqa17+propy-pro.

Davidson, S., De Filippi, P., & Potts, J. (2016). Disrupting governance: The new institutional economics of distributed ledger technology. Available at SSRN: 2811995.

Davis, P. (2016). Bitcoin: A Solution to Publisher Authentication and Usage Accounting. https://scholarlykitchen.sspnet.org/2016/06/01/bitcoin-a-solution-to-publisher-authentication-and-usage-accounting/

Demina, M. I. & Zbikowski K. V. (2018). Application of blockchain technology in the field of real estate. Proceedings of the conference of the Ural Federal University. Initial President of Russia Boris Yeltsin, 123-128.

Deloitte, (2016). Bitcoin, Blockchian & Distributed Ledgers: Caught Between Promise and Reality. Centre for the Edge (Australia), (52p).

Dilek, Ş. (2018). Blockchain Teknolojisi ve Bitcoin. Analiz Dergisi, 231, 1-32.

Durbilmez, S. E. & Türkmen, S. Y. (2019). Blockchain teknolojisi ve Türkiye finans sektöründeki durumu. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1), 30-45.

Fernández-Caramés, T. M., Blanco-Novoa, O., Froiz-Míguez, I. & Fraga-Lamas, P. (2019). Towards an autonomous industry 4.0 warehouse: A UAV and blockchain-based system for inventory and traceability applications in big data-driven supply chain management. Sensors, 19(10), 2394, 1-31.

Finlow-Bates, K. (2017). Blockchain Meets Database: Replace or Combine?,

https://www.chainfrog.com/blockchain-meets-database-replace-or-combine/

Originally published in https://dzone.com/articles/blockchain-vs-database-replace-or-enhance

Galindo, D. L. (2016). The challenges of logistics 4.0 for the supply chain management and the information technology (Master's thesis, NTNU).

Gerdan, D., Koç, C., & Vatandaş, M. (2020). Gıda ürünlerinin izlenebilirliğinde blok zinciri teknolojisinin kullanımı. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 16(2), 8-14.

Ingram, M. 2018. Does ‘Universal Attention Token’ Sound Good? Then You’re Going to Love the Blockchain. Columbia Journalism Review, https://www.cjr.org/the_new_gatekeepers/universal-attention-token-blockchain.php

Ivancsics, B. (2019). Blockchain in Journalism. 2019. Columbia Journalism Review.

https://www.cjr.org/tow_center_reports/blockchain-injournalism.php

https:// academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/d8-pfh3-jd80/download

Karadaş, M. C. & Mete, M. (2021). Blockchain Teknolojisinin Ekonomideki Dijital Dönüşüme Etkileri. 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, Bişkek, 9-11 Haziran 2021, 223-234.

Kesebir, M. & Günceler, B. (2019). Kripto para birimlerinin parlak geleceği. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (17), 605-626.

Kırbaş, İ. (2018). Blokzinciri teknolojisi ve yakın gelecekteki uygulama alanları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1), 75-82.

Kim, B., & Yoon, Y. (2018). Journalism model based on blockchain with sharing space. Symmetry, 11(1), 19.

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. Decentralized business review.

Nam, K., Dutt, C. S., Chathoth, P., & Khan, M. S. (2019). Blockchain technology for smart city and smart tourism: latest trends and challenges. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 26(4), 454-468.

Özdoğan, B., & Karğın, S. (2018). Blok zinciri teknolojisinin muhasebe ve finans alanlarına yönelik yansımaları ve beklentiler. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (80), 161-176.

Özgen, M. (2000). İnternet ve Türkiye'de internet gazeteciliği. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal, 10, 57-64.

Palabıyık, Ö. & Başol, O. (2020). Blokzincir Teknolojisinin Bankacılık Sektörü İstihdamı Üzerine Olası Etkileri. Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 111-124.

Pankratov, E., Grigoryev, V. & Pankratov, O. (2020). The blockchain technology in real estate sector: Experience and prospects. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 869(6), 062010, 1-8, IOP Publishing.

Peppers, D. (2016). The Web That Might Have Been.... https://www.linkedin.com/pulse/web-might-have-been-don-peppers/?trk=hp-feed-article-title-share

Peters, G. W. & Panayi, E. (2016). Understanding Modern Banking Ledgers Through Blockchain Technologies: Future of Transaction Processing and Smart Contracts on the Internet of Money. Banking Beyond Banks and Money, pp. 239-278, Springer International Publishing.

Pilkington, M. (2016). Blockchain technology: principles and applications. Research handbook on digital transformations, edited by f. Xavier Olleros and Majlinda Zhegu. Available at SSRN 2662660.

Polat, Ç. (2020). Lojistik 4.0 Sürecinde Blockchain Etkisi: Bir Vaka Analizi. Hava Taşımacılığı ve Bölgesel Kalkınma Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı, 53-60. Toros Üniversitesi Yayınevi, Aralık 2020, Mersin.

Publishing Perspectives, (2017). Blockchain and Potential Implications for International Book Publishing. https://publishingperspectives.com/2017/10/frankfurt-blockchain-potential-implications-publishing/

Rossum, V. J. (2017). Blockchain for research. Perspectives on a new paradigm for scholarly communication. Digital Science Report, 1-20.

Rossum, V. J. (2018). The blockchain and its potential for science and academic publishing. Information Services & Use, 38(1-2), 95-98.

Sarmah, S. S. (2018). Understanding blockchain technology. Computer Science and Engineering, 8(2), 23-29.

Say, C. (2019). 5 Soruda Blok Zinciri. İncekara Matbaacılık.

Senkardes, C. G. (2021). Blockchain technology and NFT’s: A review in music industry. Journal of Management, Marketing and Logistics - JMML, 8(3), 154-163.

Sitonio, C., & Nucciarelli, A. (2018). The impact of blockchain on the music industry.

Conference Paper, 29th European Regional Conference of the International Telecommunications Society (ITS): "Towards a Digital Future: Turning Technology into Markets?", Torento, Italy, 1st - 4th August, 2018.

Swan, M. (2015). Blockchain thinking: The brain as a decentralized autonomous corporation [commentary]. IEEE Technology and Society Magazine, 34(4), 41-52.

Şahin, S., Atasoy, B., & Somyürek, S. (2010). Öğretmen Eğitiminde Örnek Olay Yöntemi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 9(2), 254-277.

Şekkeli, Z. H. & Bakan, İ. (2018). Endüstri 4.0’ın Etkisiyle Lojistik 4.0. Journal of Life Economics, 5(2), 17-36.

Tanrıverdi, M., Uysal, M. & Üstündağ, M. T. (2019). Blokzinciri teknolojisi nedir? Ne değildir?: Alanyazın incelemesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 12(3), 203-217.

Taş, S. D., & Mete, M. (2021). Blokzincir Teknolojisinin Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanımı ve Etkisi. 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, Bişkek, 9-11 Haziran 2021, 223-234.

Taşçı, G. (2023). Nitel araştırmalarda örnek olay, durum, vaka deseni yöntemi. Ayeum.com. https://ayeum.com/ders/nitel-arastirmalarda-ornek-olay-yontemi

Tian, F. (2016). An agri-food supply chain traceability system for China based on RFID & blockchain technology. In 2016 13th international conference on service systems and service management (ICSSSM), 1-6), IEEE.

Tripoli, M., and Schmidhuber, J. 2018. Emerging Opportunities for the Application of Blockchain in the Agri-food Industry. FAO and ICTSD: Rome and Geneva. Licence: CC BY-NC-SA, 3.

TÜBİTAK BİLGEM, (2020). Blokzincir, UEKAE Blokzinciri Araştırma Laboratuvarı. https://blokzincir.tubitak.gov.tr/blok-zincir.html

Usta, A. & Doğantekin, S. (2018). Blockchain 101 v.2. BKM Yayınevi.

Ünal, G. & Uluyol, Ç. (2020). Blok zinciri teknolojisi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 13(2), 167-175.

Vaidyanathan, N. (2017). Divided we fall distributed we stand. The professional accountant’s guide to distributed ledgers and blockchain. The Association of Chartered Certified Accountants, ACCA.

Veit, M. (2019). Blockchain and journalism: The intersection between blockchain-based technology and freedom of the press (Doctoral dissertation, Global Campus of Human Rights).

Volodin, S. N. & Malenko, M. A. (2017). Blockchain as a new tool of trust in the stock market. Currency regulation, currency control, (9), 66-71.

Walport, M. (Ed.), (2016). Distributed ledger technology: Beyond block chain. UK Government Office for Science.

Wouda, H. P. & Opdenakker, R. (2019). Blockchain technology in commercial real estate transactions. Journal of property investment & Finance, 37(6), 570-579.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-29

Nasıl Atıf Yapılır

Başar, R. (2023). Blok Zinciri Teknolojisi İle Hayatımıza Giren Yenilikler: BKM Bay Bay Nakit (BBN) Örneği. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 7(29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı), 36–55. https://doi.org/10.5281/zenodo.10051289