Doğadaki Matematiğin Giysi Tasarımına Yansımaları ve Bir Koleksiyon Önerisi


Özet Görüntüleme: 25 / PDF İndirme: 20

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10616870

Anahtar Kelimeler:

Tasarım, Moda Tasarımı, Fraktal Geometri, Fibonacci Serisi, Lucas

Özet

Tasarımın bir sanatçı tarafından üretilmesindeki ilk öğretici doğa olmuştur. Çevresinde gözlemlediği canlı ve cansız organizmaları ilham noktası belirlemiştir. İlham aldıklarını görsel ya da işlevsel olarak eserlerinde kullanmıştır. Çalışmada doğanın tasarıma aktarım yöntemleri ele alınarak giysi tasarımlarının araştırılması ve analiz edilmesi hedeflenmektedir. Doğadaki sistematik yapının anlaşılması önem taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, giysi tasarımında doğanın matematiğinin kullanımı ile koleksiyon hazırlamaktır. Doğanın matematiksel kurallarını öz benzeşim, kendine benzerlik ve fraktal boyutları ile ele alarak kalıp ve manipülasyon tekniklerinde yeni uygulama alanları oluşturmaktır. Çalışma nitel bir araştırma olarak hazırlanmıştır. Koleksiyonun çerçevesi, Biyomimesis Sarmalındaki Biyolojiden Tasarıma yöntemi ile oluşturulmuştur.  Araştırma ve hazırlık süreci Biyolojiden Tasarıma yöntemindeki alt başlıkların hazırlanması ile gerçekleştirilmiştir.

Koleksiyon, doğanın matematiğinden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Günümüz modasına uyumlu ve giyilebilir 10 tasarımdan oluşmaktadır. Koleksiyonu oluşturan 10 tasarımın kalıp hazırlığı ve ölçeklendirilmesinde Fibonacci Sayı Dizisi, Lucas Sayı Dizisi ve Fraktal Geometrinin kullanılabilirliği denenmiş ve kalıplarda bu oranlar uygulanmıştır. Kademeli artış ve oranlar kadın bedeninde ölçülendirilmiştir. Bu matematiksel yöntemlerin kalıp hazırlama ve kumaş manipülasyonlarında da kullanılması tasarımsal yapıyı kuvvetlendirmiş ve bütünsel ahenk, bilinçli olarak yakalanmıştır. Bir formdan yeni, farklı tasarımların ve kalıpların yapılabileceği gözlenmiştir. Doğanın ilham kaynağı olarak kullanıldığı süreçte matematiksel yapısının önemi vurgulanmakta ve benzetmenin ötesinde çalışmalara yön göstermektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Akpa, A. M. (2017). Fungal ınspired textile design (fıted) for sustainably – cyclable– biomimicry: a case study of synthetic fiber reuse and application. Journal Of Textile Design Research and Practice. 5(1), 50–72. https://10.1080/20511787.2017.1397489

Alik, B., & Ayyıldız, S. (2016, November, 3-4). Fractals and fractal design in architecture. (Conference presentation). 13th.International Conference” Standardization, protypes and quality: a means of Balkan Countries’ Collaboration”, Brasov, Romania.

Ashworth, W. B. (2018). Scientist on the day: Edouart Lucas. https://www.lindahall.org/about/news/ scientist-of-the-day/edouard-lucas

Barabasi, A.L. & Stanley H.E. (1995). Fractal concepts in surface growth. (1st ed.). Cambridge University Press.

Biomimicry Institute. (2016). The power of the Biomimicry Design Spiral. https://biomimicry.org/ biomimicry-design-spiral/

Cengiz, Ö., Uluışık, D., & Kara, F.N. (2020). Çağdaş sanat yapıtlarında fraktal geometri etkileri üzerine bir değerlendirme. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sonbahar, 26, 563-576.

Cınbarcı, A. (2016). Fraktal geometri ve evrim. Sanat ve Bilim (Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü),6(11), 101-108.

Dumlupınar Üniversitesi Matematik Bölümü (2014). Leonardo Fibonacci. https://matematik.dpu.edu.tr/ tr/index/sayfa/3118/leonardo-fibonacci

Einstein, L. (2008). Leonardo Da Vinci: thoughts on art and life. World Public Library Association.

Hoadley, R. (2022). The golden ratio- part 2- Fibonacci & Lucas sequences. https://www.cosmic-core.org/ free/article-57-geometry-the-golden-ratio-part-2-fibonacci-lucas-sequences/

Kamel, M. S. (2022). The fractal implementations in fashion design. Journal of Architecture, Art & Humanistic Science. 7(31). 594-610. https://10.21608/MJAF.2020.38676.1806

Karabetça, A., R. (2018). Biyomimikri destekli tasarım ölçütleri ile yenilikçi mekanlar yaratılması. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication (Tojdac). 8(1), 104-111.

Kazlacheva, Z. I. (2017 May, 29-31). An investigation of application of the golden ratio and Fibonacci sequence in fashion. Design and pattern making. (Conference presentation). 17th. World Textile Conference AUTEX 2017, Corfu, Greece. https://doi.10.1088/1757-899X/254/17/172013

Özcan, M. (2019). Aristoteles’in varlık görüşü. Kaygı.13,113-131.

Sardar, Z., & Abrams, I. (2020). Kaos: kelebek etkisini ve evre uzayını daha iyi anlamak için çizgi bilim. (1. Baskı). (A. Deniz, & G. Tarcan). Say Yayınları.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Akıncı Dikiş, Özlem B., & Doğan Sözüer, Z. (2024). Doğadaki Matematiğin Giysi Tasarımına Yansımaları ve Bir Koleksiyon Önerisi. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 8(38), 27–40. https://doi.org/10.5281/zenodo.10616870