Yazılı Basında Yaşlı İntiharları


Özet Görüntüleme: 64 / PDF İndirme: 101

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10616897

Anahtar Kelimeler:

İntihar, Yaşlı, Yazılı basın

Özet

Yaşlılık dönemi fiziksel gerilemelerle birlikte rol ve statü kayıplarının, eş kayıplarının, hastalıkların ve yakın kayıplarının yaşandığı bir dönemdir. Bu olumsuz durumlar yaşlılar üzerinde bunalımları ve depresyonu tetikleyebilmektedir. Literatürde her toplumda intiharların yaşla birlikte arttığı belirtilmektedir. Bu çalışmada, yaşlı intiharlarının yazılı basına yansıyan olgular üzerinden incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yaşlı intiharı haberleri tirajı en yüksek altı ulusal gazetenin çevrimiçi sürümlerinde 10 yılı kapsayacak şekilde (2013-2023) retrospektif olarak incelenmiştir. Bu gazetelerde ‘’yaşlı intiharları’’, ‘’intihar’’, ‘’yaşlı adam intihar etti’’, ‘’yaşlı kadın intihar etti’’ anahtar sözcükleri kullanılarak tarama yapılmıştır. Farklı gazetelerde yer alan aynı haber ya da haftanın farklı günlerinde tekrar yayınlanan aynı haberler bir kez ele alınmıştır. Toplamda 74 yaşlı intiharı haberine ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda yazılı basına yansıyan 74 intihar haberinin 53’ü erkekler, 21’i ise kadınlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında intihar eden yaşlılar arasında; 70-74 yaş arasında olanların birlikte yaşadığı kişi(ler) haberde “belirtilmeyenler” olarak önde gelmektedir. Yaşlı kadınlar ve erkekler arasında intihar nedeni bilinmeyenler çoğunluktadır. Yaşlı kadınların intihar şekillerinde atlayarak intihar önde gelirken, yaşlı erkekler arasında ise ilk sırada kendini asarak intihar edenler önde gelmektedir. İntihar eden yaşlı bireylerin intiharları büyük oranda ölümle sonuçlanmış olup sadece 5 kişi intihar eylemlerinin sonunda kurtarılmıştır. İntihar vakalarının geçtiği 35 şehrin içinden en yüksek yaşlı intihar vakası 10 kişi ile İstanbul ili olmuştur. İstanbul’u sırasıyla Antalya ve Muğla illeri izlemektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Akülkü H. (2014). İntihar Eyleminin Türkiye’deki 65 Yaş Üzerindeki Durumu ve Nedenleri Üzerine Sosyolojik Analiz. III.Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 95-105

Alptekin K. , Duyan V. (2019). Türkiye’de 2007-2016 Yılları Arasında İntihar Hızları Sosyodemografik Faktörlere Göre Nasıl Bir Dağılım Gösterdi?. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 10(4):270-276. doi: 10.14744/phd.2019.59354

Aslan M. , Hacıoğlu Ç. (2014). Yaşlılarda İntihar Davranışı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 6(3), 294-309. doi:10.5455/cap.20131229101314

Aydemir, İ. Ç. (1999). Türkiye’de Yaşlı İntiharları. Kriz Dergisi, 7(1), 21-25.

Cattell, H. (2000). Suicide in the Elderly. Advances in Psychiatric Treatment 6(2), 102-108.

Cerrah L., Baran M. (2020). Katılımcı Sözlüklerde Yaşlı ve Yaşlılık Algısı. Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 99-126.

Durmaz D. (2023). Yaşlılarda İntihar Eğilimlerinin Psiko-Sosyal Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi, Eğitim Enstitüsü, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], İstanbul.

Duru, G., Özdemir, L. (2009). Yaşlı İntiharları, Nedenleri ve Önleyici Uygulamalar. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 16 (2), 34–41.

Güler, Z. (2017). Yaşlılık ve İntihar. Sosyoloji Konferansları, 55, 181-193. doi: 10.18368/iusoskon.328257

Gürdal, Y. (2021). İntihar Davranışı; Nedenleri, Önleme Çalışmaları ve Risk Faktörleri. Üsküdar Üniversitesi, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], İstanbul.

Harmancı, P. (2015). Dünya’daki ve Türkiye’deki İntihar Vakalarının Sosyodemografik Özellikler Açısından İncelenmesi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 1(1).

Hösükler, E., Erkol, Z.Z., Gündoğdu, V., Petekkaya, S., Samurcu, H., Hösükler, B. (2017). Yaşlı İntiharları: Üç Olgu Sunumu. Adli Tıp Dergisi, 31(3), 155-163. Doi: 10.5505/adlitip.2017.48039

Karbeyaz, K. , Çelikel, A. , Emiral, E. , Emiral, G..Ö. (2017). Elderly Suicide in Eskisehir, Turkey. Journal of Forensic and Legal Medicine, 52, 12-15. https://doi.org/10.1016/j.jflm.2017.06.004

Minayo, M. C. de S., & Cavalcante, F. G. (2010). Suicídio Entre Pessoas İdosas: Revisão da Literatura (Suicide in Elderly People: a Literature Review). Revista de Saúde Pública, 44(4), 750–757. https://doi.org/10.1590/S0034-89102010000400020

Oktik, Nurgün vd., (2005). Muğla’da İntihar ve İntihar Girişimleri, MuğlaÜniversitesi Basımevi

TDK (2023). İntihar. Türk Dil Kurumu Sözcükleri, https://sozluk.gov.tr/

World Health Organization (2019). Suicide. https://www.who.int/news/item/09-09-2019-suicide-one-person-dies-every-40-seconds

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Çelik, H., & Şahin, H. (2024). Yazılı Basında Yaşlı İntiharları. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 8(38), 65–70. https://doi.org/10.5281/zenodo.10616897