Akıllı Şehirlerde Ulaşım Özelinde İstanbul Örneği


Özet Görüntüleme: 66 / PDF İndirme: 39

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10627782

Anahtar Kelimeler:

İstanbul ulaşım, Akıllı ulaşım, ulaşımda vatandaşa kolaylık, akıllı ulaşımda yenilikler

Özet

Ülkemizde akıllı ulaşım sistemleri (AUS) için birçok kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanan strateji yol haritası kısa, orta vadeli eylem planları oluşturulmuştur. Bu eylem planlarında emisyon artışını kontrol altına alma, trafik kazaları, trafik sıkışıklığı gibi sorunların çözümü için zorunlu bir hal oluşturmaktadır. Bu durum orta vadeli eylem planı ile haberleşme, ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı ulusal eylem planı hazırlanmaları için görevlendirilmişlerdir. Bakanlıklar 2012 yılında bu durum ile ilgili çalıştaylar düzenlemiş, bu çalıştaylar neticesinde strateji belgesine aksettirilmiştir.

Akıllı ulaşım sistemleri araç yolcu ve yol arasında gerekli olan irtibatın sağlanmasını sağlayan sistemler olarak adlandırılabilmektedir. Bu durum kızılötesi, mobil, konum belirleme, kablosuz ağ sistemleri, yakın mesafe işlem teknolojileri, güvenli sürüş algılama sensörleri, bu gibi hizmetlerin nasıl, nerede, hangi şekilde uygulanacağı akıllı ulaşım sistemleri olarak adlandırılmaktadır. Akıllı ulaşım sistemlerinin uygulanması için siyasi yol haritasının belirlenmiş olması gerekmekte olup bunlar ile ilgili eğitimlerin ilgili kurum ve kuruluşlara verilmesi gerekmekte, akıllı ulaşım sistemlerinin mevzuat ile desteklenir hale getirilmesi önem arz etmektedir. Akıllı ulaşım sistemi vatandaşın güvenlikli, emisyonu düşük çevre dostu, yolcu ve yük taşımacılığında, ulaşımda kolaylığı gösteren politika olduğu söylenebilir. Genel olarak bakıldığında Türkiye ve İstanbul hedefinde 2023 öngörüsü ulaşım hizmetlerinde dünya akıllı şehir standında ve entegre bir ulaşım ağı ve sistemi oluşturmak için vizyon edinmiş hedeflerini strateji belgesinde genel amaç olarak ortaya koymuştur. Bu durum ulaşımın gerçek zamanlı olarak entegre, verimli, güvenli, yeniliğe açık, sürekli kendini güncelleyen, çevreye duyarlı akıllı ulaşım sistemleri oluşturarak ulaşımın kolaylığını sağlamak hedeflenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Akıllı Şehirler. (t.y.). Akıllı Şehir Türkiye Örnekleri. https://www.akillisehir.com/idet/77/990/akilli-sehir-turkiye-ornekleri

Aletà, N. B., Alonso, C. M. & Ruiz, R. M. A. (2017). Smart Mobility and Smart Environment in The Spanish Cities. Transportation Research Procedia, 27, 163-170.

Benevolo, C., Dameri, R. P. & D’Auria, B. (2016). Smart Mobility in Smart City. T. Torre, A. M. Braccini & R. Spinelli (Ed.), Empowering Organizations içinde. (s. 13-28).

Çakıcı K. & Özaslan Kızılboğa R., (2021). Birleşmiş milletler 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçlarının akıllı kent uygulamalarındaki karşılığı: istanbul büyükşehir belediyesi örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 12(2), 209-233.

Çakıcı K. & Özaslan Kızılboğa R., (2021). Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Akıllı Kent Uygulamalarındaki Karşılığı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 12(2), 209-233.

Manville, C., Cochrane, G., Cave, J., Millard, J., Pederson, J. K., Thaarup, R. K., Liebe, A., Wissner, M., Massink, R. & Kotterink, B. (2014). Mapping Smart Cities in the EU. Brussels: EU.

Resmi Gazete. (2014). Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı (2014-2023). https://www.resmigazete. gov.tr/eskiler/2014/10/20141025-21-1.pdf

Tekeli, R. (2015). Yerel Yönetimler Üzerine. Kent Merkezlerinde Ulaşım, (s. 233). Akademik Yayıncılık.

TMMOB Ulaştırma Politakaları Kongresi. (t.y.). Bildiriler Kitabı, (s. 406-413). MMO Yayınları.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. (2016). İstanbul Yıllık Ulaşım Raporu. https://tuhim.ibb.gov.tr/ media/2130/ibb_ulasim_raporu.pdf

Trafik Bilgilendirme. (2020). Ulaşım Yönetim Merkezi. https://uym.ibb.gov.tr/hizmetler/trafikbilgilendirme

Trafik Yönetim Sistemleri. (2020). Ulaşım Yönetim Merkezi. https://uym.ibb.gov.tr/hizmetler/trafik yonetim-sistemleri

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (t.y.). 11. Kalkınma Planı Akıllı Ulaşım Özeli (2019-2023). https://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Yavuz, H. R. (2024). Akıllı Şehirlerde Ulaşım Özelinde İstanbul Örneği. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 8(38), 91–96. https://doi.org/10.5281/zenodo.10627782