Yavaş Şehir Hareketinin Yerel Yönetimler Üzerindeki Demokratik Etkisi


Özet Görüntüleme: 99 / PDF İndirme: 72

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10627786

Anahtar Kelimeler:

Yavaş Şehir, Yerel Yönetim, Demokrasi, Küreselleşme, Kentsel Yaşam Kalitesi

Özet

Sosyal Medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte toplumların kendine has özelliklerinin azalarak birbirlerine benzemeye başlaması hızla etkisini göstermiştir. Dünya üzerindeki sınırlar kaldırıldıkça ülkeler ve kültürler birbirine daha da yakınlaşmış ve birbirinin benzeri hayatlar yaşanmaya başlamıştır. Ülkelere ait kültürel değerler, yerini kolay ulaşılabilir güncel akımlara kaptırmıştır. Dünya genelinde yaygınlaşmaya başlayan “Yavaş” hareketi; küreselleşme süreciyle aynılaşan toplumların kültürel özelliklerini koruyabilmeleri ve geleneksel değerlerinin devam etmesi için önemli bir adım olmuştur. Yavaş Hareketi ile birlikte bir yandan Küreselleşmenin “kolaylık” sağlayan konforu kullanılırken diğer yandan kültürel mirasın yapı taşı olan toplumsal geleneğin “kendine özgülüğünü” korunmak için adım atılmıştır. Küreselleşme kavramının değerleri alt üst etmesiyle birlikte ortaya çıkan “yavaş” hareketi aynı zamanda yerel yönetimlerin daha da ön plana çıkmasını ve demokratik süreçte yerelleşmenin önemini de ortaya çıkarmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Akçakaya, M. S. (2022). Küçük Güzeldir: Önceliği İnsana Veren Bir Ekonomi Anlayışı. Olgu Sosyoloji Dergisi, 1(1), 41-43.

Akdoğan, Y. (2008). Yerel Siyaset-Kavramlar, Yerel Siyaset İçinde İstanbul (1.Baskı). Okutan Yayınları.

Aykaç, B. (Ed.) (2003). Türkiye'de Kamu Yönetiminin Küçültülmesi, Yerel Yönetimler ve Yerel Demokrasinin Açmazları, Gazi Kitabevi.

Aykan, E. (Ed.) (2010). Sürdürülebilir Kalkınma Bakış Açısı ile Kalkınma Ajansları ve Ekolojik Modernizasyon Uygulamalarında Kalkınma Ajanslarının Rolü, Ekin Yayınevi.

Baldemir, E., Kaşmer Şahin, T., Kaya, F., (2013). Yavaş Şehir Olma Durumunun Analitik Hiyerarşi Süreci ile Değerlendirilmesi. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 29-50.

Campbell, S. (1996). Green Cities, Growing Cities, Just Cities? Urban Planning and The Contradictions of Sustainable Development. Journal of The American Planning Association, 62(3), 296-312.

Clark, T. & Knowles L. (2003). Global Myopia: Globalization Theory in International Business. Journal of International Management, 9(4), 361-372.

Coşkun, A. V. (1999). Yerel Yönetimler ve Demokrasi. Türk İdare Dergisi, 71(422), 93-110.

Delal, Ö. (2019). Youtube Reklamları Üzerinden McDonald's Reklamlarının Kültürlere Göre Farklılaşması. Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 65-86.

Doğaner Gönel, F. (2010). Kalkınma Ekonomisi, (1.Baskı). Efil Yayınevi.

Ekincek, S. (2014). Sakin Şehir (Cittaslow) Yöneticilerinin Sakin Şehir Hareketine ve Sürdürülebilirliğe Yönelik Değerlendirmeleri. (Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi.

Erdoğan, M. (2017). Anayasal Demokrasi. (13. Baskı). Siyasal Kitabevi.

Ertan, B. (2002). Yerel Yönetim Kavramı. Çağdaş Yerel Yönetimler, 11(1), 22-30.

Görmez, K. (1997). Yerel Demokrasi ve Türkiye, Vadi Yayınları.

Hill, D. M. (1974). Demokratik Teori ve Yerel Yönetim, National Library of Avustrlia.

Holden, B. (1988). Understanding Liberal Democracy, Philip Allan.

Knox, P. & Mayer H. (2006). Slow Cities: Sustainable Places in a Fast World. Journal of the Urban Affairs Association, 28(4), 321-334.

Mardin, Ş. (2020), Türkiye’de Toplum ve Siyaset: Makaleler 1. İletişim Yayınları.

Mill, J. S. (1996). Essays on French History and Historians. Routledge.

McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. Signet Books.

Özer, M. A. (2000). Yerel Demokrasi, Demokratik Yerel Yönetimler ve Yerel Yönetimlerin Demokratikleşmesi Kavramlarının Tahlili Üzerine, Türk İdare Dergisi, 72(426), 129-143.

Özer, M. A. ve Akçakaya, M. (2014). Yerel Yönetimler. Gazi Kitabevi.

Özmen, Ş. Y., Birsen, H., & Birsen, Ö. (2016). Yavaş Hareketi: Çevreden Kültüre Hayatın Her Alanında Küreselleşmeye Başkaldırı. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1(2), 38-49.

Resnik, D. B. (2010). Urban Sprawl, Smart Growth, and DeliberativeDemocracy, Am J Public Health, 100(10), 1852–1856. doi: 10.2105/AJPH.2009.182501

Sugranyes, A. & Mathivet, C. (2010). Cities For All Proposals and Experiences Towards the Right to the City, Habitat Internatinal Coalition.

Sezgin, M. ve Ünüvar, Ş. (2011). Yavaş Şehir; Sürdürülebilirlik ve Şehir Pazarlaması Ekseninde. Çizgi Kitabevi.

Schumacher, E. F. (Ed.) (2014). Küçük Güzeldir: Önceliği İnsana Veren Bir Ekonomi Anlayışı. Simurg Kitapevi.

Şenses, F. (2004). Neoliberal Küreselleşme Kalkınma İçin Bir Fırsat mı, Engel mi? ERC Working Paper in Economic, 4(9), 1-27.

Tocqueville, A. (Ed.) (1994). Amerika’da Demokrasi, Yetkin Yayınları.

Ünal, M. ve Zavalsız, Y. (2016). Küreselleşme Karşıtı Bir Hareket: Yavaş Hareket. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(4), 889-912.

Yıldırım, S. (1993). Yerel Yönetim ve Demokrasi - Kavramlar, Yaklaşımlar, Iula-Emme.

Zorlu K. ve Yılmaz A. (2014). Kültürel Mirasın Korunmasında Yeni Bir Şehir Hareketi: Sakin Şehir (Cittaslow), Gençlik ve Kültürel Mirasımız Uluslararası Kongre, 1(1), 361-370.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Kaynak, M., & Koyuncu, A. (2024). Yavaş Şehir Hareketinin Yerel Yönetimler Üzerindeki Demokratik Etkisi. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 8(38), 97–109. https://doi.org/10.5281/zenodo.10627786