Gönül Dağı Dizisinin Lise Öğrencilerinin Edebiyat Dersi Üzerine Etkisi


Özet Görüntüleme: 10 / PDF İndirme: 8

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10642749

Anahtar Kelimeler:

Halk Edebiyatı, Lise Öğrencileri, Gönül Dağı Dizisi

Özet

Edebiyat olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığı ile estetik bir şekilde ifade etme sanatıdır. Platon, edebiyatın genel anlamını hayatın yansıması olarak tanımlamış ve bu betim günümüze kadar varlığını korumuştur. Liselerde öğrencilere verilen Edebiyat derslerinin de ezbere ve bilgi aktarmaya dönük olması öğrencilerin bu derslerden daha da uzaklaşmalarına neden olmaktadır. Araştırmanın amacı; Gönül Dağı dizisi yayımlanmaya başladıktan sonra dizinin lise öğrencilerinin edebiyat dersi üzerine etkisini incelemek ve bu konuda etkili çözüm önerileri geliştirmektir. Betimsel araştırma modeline uygun olarak hazırlanan bu çalışmada gözlem, literatür taraması, mülakat ve anket tekniği kullanılmıştır.

Elde edilen veriler halk edebiyatı konulu bir dizinin genç kuşaklar tarafından ilgi gördüğü, edebiyatı sevdirmeye katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Derslerde dizilerde geçen şiir ve sözler kısa videolar şeklinde öğrencilere izlettirilebilir. Bu sayede gençlerin önemli yazarların eserlerini tanıması sağlanabilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Çetinkaya, Y. (2004). Bir Manipülasyon Aracı Olarak Medya, Medya ve Gençlik. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi Özel Sayı, (57), 143-145.

Dökmen, Ü. (2019). Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Okuma Becerileri, İlgileri, Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 23(2), 395-418.

Erjem, Y., & Çağlayandereli, M. (2006). Televizyon ve gençlik: Yerli dizilerin gençlerin model alma davranişi üzerindeki etkisi. ÇÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 30(1), 15-30.

Karacoşkun, M. D. (2002). Bireysel ve toplumsal çözülmede televizyon faktörü üzerine düşünceler. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6(1), 227-234.

Kuyucu, M. (2019). Gençlerin Türkiye’de Üretilen Televizyon Dizilerine Yönelik Tutumları Ve Dizi Tüketim Faktörlerinin Analizi. Uluslararası Lültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 558 - 599

Özkan, R. (2013). Televizyon Dizilerinin Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi (Niğde Üniversitesi Örnegi). Electronic Turkish Studies, 8(12), 1017-1029.

Türk Dil Kurumu (t.y.). Güncel Türkçe Sözlük. tdk.gov.tr

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Taşdemir, A., Yücel, C., Deveci, M. A., Esen, F., Kaya, A., & Yücetürk, B. (2024). Gönül Dağı Dizisinin Lise Öğrencilerinin Edebiyat Dersi Üzerine Etkisi. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 8(38), 203–208. https://doi.org/10.5281/zenodo.10642749