Görsel İletişim Olarak Grafik Tasarımı ve Sergileme Tasarımı


Özet Görüntüleme: 64 / PDF İndirme: 25

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10775589

Anahtar Kelimeler:

Görsel İletişim, Grafik Tasarım, Sergileme Tasarımı

Özet

Arkeolojik araştırmalar sonucunda ortaya çıkan mağara çizimlerinin, günümüz görsel iletişim araçlarına benzerliği bilinmektedir. İnsanların ilk çağlardan bu yana iletişimlerini işaret vb. araçlar kullanarak görsel bir şekilde ifade etmesi, iletişimde görselliğin önemini göstermektedir. Bu çalışmada da görsel iletişim olarak grafik tasarım ve sergileme tasarımı incelenmiştir. Çalışmada görsel iletişim unsurları ve ilkeleri aktarıldıktan sonra, sergileme tasarımı ve grafik tasarımı örnekleri ile görsel iletişim ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. İncelenen örnekler doğrultusunda, grafik tasarım ve sergileme tasarımının, görsel iletişimdeki önemi ortaya konulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Ambrose, G., & Harris, P. (2009). Grafik Tasarımın Temelleri. Literatür Yayınları.

Barnard, M. (2013). Graphic design as communication. Routledge.

Becer, E. (1999). İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Yayınları.

Chen, Y. T., Cai, D., Huang, H., & Kuo, J. (2003, October). An evaluation model for graphic design works. In Proceedings of Sixth Asian Design Conference (pp. 14-17).

Ekim, B. (2011). Görsel İletişim Tasarımı Açısında Dergi Kapak Tasarımları: Elele Dergisi Kapak Tasarımlarının Çözümlenmesi. Yayınlanmamış Tez: Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Erdoğan, S. (2022). Grafik tasarımda semboller ve anlamlarının kültürel farklılıkları bağlamında bir örnek: Türkiye ve Kırgızistan yol uyarı levhalarının karşılaştırılması. Kafdağı, 7(2), 220-232.

Eroğlu, Ö. (2006). Resim Sanatı Sözlüğü. Nelli Sanatevi Yayınları.

Frankel, F., & DePace, A. H. (2012). Visual strategies: A practical guide to graphics for scientists & engineers. Yale University Press.

Guenther, L., & Joubert, M. (2017). Science communication as a field of research: Identifying trends, challenges and gaps by analysing research papers. Journal of Science Communication, 16(2), A02.

Hashimoto, A. (2003). Visual Design Fundamentals: A Digital Approach. MA: Charles River Media.

Hollis, R. (1994) Graphic Design: A Concise History, London: Thames & Hudson.

Jobling, P., & Crowley, D. (1996). Graphic Design: Reproduction and Representation since 1800, Manchester: Manchester University Press.

Kalman, T. (1991) ‘Good History Bad History’, Design Review, 1(1), 48–57.

Kösa, S. & Aksöğüt, Ş. (2020). Farklı Kullanım Alanlarındaki Bitkisel Kompozisyonların Bitkisel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(2), 173-180.

Lauer, D., A. & Pentak, S. (1995). “Design basics”, 4th edition. Ft. Worth, TX: Harcourt Brace College Publishers.

Lilien, J. S., & Wughalter, E. H. (2004, September). Effect of graphic input device and repetition on wrist posture. In Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting (Vol. 48, No. 12, pp. 1469-1473). Sage CA: Los Angeles, CA: SAGE Publications.

Locker, P. (2011). Exhibition design. AVA Book Production Pte. Ltd.,

Lorenc, J., Skolnick, L., & Berger, C. (2007). What is exhibition design? RotoVision.

Lupton, E., & Phillips, J. C. (2008). Graphic design: The new basics. Princeton Architectural Press.

Mcdonald, S. (2007). Interconnecting: museum visiting and exhibition design. CoDesign, 3(S1), 149-162.

Malinic, R. (2018). Book of Ideas: a journal of creative direction and graphic design- (Vol. 2). Brand Nu Limited.

McCoy, K. (1997). Countering the Tradition of the Apolitical Designer’, in Bierut, M., Drenttel, W., Heller, S. and Holland, D. K. (eds) Looking Closer 2: Critical Writings on Graphic Design, New York: Allworth Press.

Mutlu, E. (2008). İletişim Sözlüğü. Ayraç Kitabevi.

Odabaşı, H., A. (2006). Grafik’te Temel Tasarım. Yorum Sanat Yayınları.

Öztuna, H. Y. (2007). Temel Tasarım Öğeleri: Ton ve Doku Değeri, Grafik Tasarım Dergisi, 6, 86-89.

Parsa, A. F. (2009). İmgenin Gücü ve Görsel Kültürün Yükselişi, Researchgate, 1-14.

Rockel, R. (2010). Exhibition design. In Designer Profile 2010/2011 Volume/01 (pp. 152-173). Birkhäuser Basel.

Rodriguez Estrada, F.C., & Davis, L.S. (2015). Improving visual communication of science through the incorporation of graphic design theories and practices into science communication. Science Communication, 37(1), 140–148.

Samur, S. G. (2012). Açıkhava Reklamcılığında Görsel İletişim Tasarım Öğeleri Ve Uygulama Analizi. (Yayınlanmış Tez) Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tunalı, İ. (2009). Tasarım Felsefesi, YEM Yayınları.

White, A. W. (2011). The elements of graphic design: space, unity, page architecture, and type. Skyhorse Publishing, Inc..

Williams, R. (2015). The Non‐ Designer’s Design Book: Design and Typographic Principles for the Visual Novices. Pearson Education.

İndir

Yayınlanmış

2024-02-29

Nasıl Atıf Yapılır

Guliyeva, Z. (2024). Görsel İletişim Olarak Grafik Tasarımı ve Sergileme Tasarımı. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 8(39), 317–330. https://doi.org/10.5281/zenodo.10775589