Grafik Tasarımda Marka Afişlerinin İkna Yöntemi Açısından İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 28 / PDF İndirme: 16

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11503406

Anahtar Kelimeler:

Afiş Tasarımı, Grafik Tasarım, İkna Yöntemi, Reklam

Özet

Sanat ve Tasarımın teknolojiyle gelişmesiyle birlikte afiş tasarımı da bir değişim ve dönüşüm içine girmiştir. Değişen afiş tasarımlarının sebep olduğu çeşitlilik, pazarlama ve ikna yönteminin birleşmesine ön ayak olmuştur. Rekabet arttıkça belli bir yerde tasarım sınırları kaldırılarak çalışma alanları genişletilmiştir. Bu çeşitliliğin en önemli örnekleri de ürün pazarlamasında kullanılan reklam afişleridir. Grafik tasarımın büyük bir bölümünü kapsayan reklam afişleri doğru bir şekilde kullanıldığında kusursuz bir ikna yöntemidir. Bu çalışmada, yapılan reklam afişlerin ikna yöntemi olarak kullanılması hakkında; “Grafik tasarımda afiş, neden ikna yöntemi olarak kullanılmaktadır?  Reklam afişlerinin tüketici üzerinde bıraktığı etkiler nelerdir? Doğru bir reklam afişi tasarımıyla hedef kitlenin ilgisini çekmek ve satış oranını yükseltmek mümkün mü?” gibi sorulara yanıt aranmaktadır. Reklam afişlerinin yöntemi olarak kullanılması sonucunda, belirlenen hedef kitlesini etkileyerek akılda kalmasını ya da satın almaya teşvik etmesi, bu çalışma kapsamında incelenmiştir. Yapılan bu çalışma, afişin reklam sektöründe ikna yöntemi olarak kullanımının tüketiciler tarafından deneyimlenmesi ve aynı zamanda afiş tasarımlarına olan ilgiyi arttırmak, hedef kitleye ulaştırılmak istenen mesajın oluşturulması ve tüketicilerin marka hakkında bilgi sahibi olması, markanın vermek istediği mesajın ilgi çekmesi ve anlaşılabilmesi amacıyla stratejik olarak planlanan afiş tasarımlarını kapsamaktadır. Afiş tasarımlarının önemsiz görüldüğü mecralarda, afişin bir markaya ya da hedef kitleye verdiği mesajı ve o noktada yaşanan gelişmeleri sunmak amaçlanmıştır. Bu kapsamında yapılan araştırmada afiş tasarımının ilkelerinin günümüze kadar değişmeden geldiği görülse de değişen nokta, görsel çözümler sunularak hedef kitle tarafından daha çok ilgi çekmesi ve daha rahat ulaşması olmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Gümüştekin, N. (2013) Rengin Bir Grafik Tasarım Ürünü Olarak Afişe Katkısı: Tarihsel Bir İnceleme. Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, (9), 35-50.

Pazarlamasyon, (2013). https://www.pazarlamasyon.com/coca-cola-ve-pepsinin-birbirine-vurdugu-10-karsilastirmali-tokat

Pazarlamasyon,(2021).https://www.pazarlamasyon.com/burger-kingin-yeniden-acilmasina-ozel-mcdonalds- gondermeli-reklam-afisleri

Peltekoğlu Balta, F. (2010) Kavram ve Kuramlarıyla Reklam. Beta Basım.

Sekiz Silindir, (2016). https://www.sekizsilindir.com/2016/09/komik-araba-rekla.html/mercedes-kamyon-bmw-araba-reklam

TDK, (2009). Afiş. https://tdk.gov.tr/TR/sozbul.

Vikipedi. (2009). Grafik Tasarım. https://tr.wikipedia.org/wiki/Grafik_tasarım

Yeraltı, G. (2007). Türk Grafik Tasarımı Kapsamında Afiş Tasarımının Gelişimi. Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 37-51.

Yüksekbilgili, N. (2013). Afiş Tasarımında Dikkate Alınan Kriterin Algılanmasının Analizi. [Yüksek Lisans Tezi], İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İndir

Yayınlanmış

2024-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

Aksu, Z. (2024). Grafik Tasarımda Marka Afişlerinin İkna Yöntemi Açısından İncelenmesi. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 8(42), 735–740. https://doi.org/10.5281/zenodo.11503406