Okul Spor Kulüplerindeki Zorluklar ve İyileştirme Yolları


Özet Görüntüleme: 9 / PDF İndirme: 12

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12603726

Anahtar Kelimeler:

okul spor kulüpleri, eğitim, spor

Özet

Bu makale, okul spor kulüplerinin karşılaştığı zorlukları ve bu zorlukların üstesinden gelmek için önerilen iyileştirme yollarını inceler. Spor, tarih boyunca toplumların sosyal yapılarında kritik bir rol oynamıştır. Okul spor kulüpleri, öğrencilerin sağlıklı, aktif ve sosyal bireyler olarak gelişimlerine katkıda bulunur. Ancak, yasal düzenlemeler, müfredat kısıtlamaları, yetersiz finansman, düşük katılım oranları, spor yöneticilerinin tutumları, personel ve ekipman eksiklikleri, tesis yetersizlikleri ve zaman yönetimi gibi çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar.

Bu zorlukların aşılabilmesi için önerilen iyileştirme yolları arasında spor kulüplerine daha fazla finansal destek sağlanması, okul yönetimlerinin spor kulüplerini tanıtarak öğrenciler arasında ilgiyi artırması, ve antrenman saatlerinin öğrencilerin ders programlarına uygun hale getirilmesi yer almaktadır. Ayrıca, mevzuat ve müfredatın çağın gereklerine uygun olarak güncellenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu şekilde, okul spor kulüpleri gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine önemli katkılar sağlayabilir ve sağlıklı yaşam tarzlarını benimsemelerine yardımcı olabilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Basım, H. N., & Argan, M. (2016). Spor yönetimi. Detay Yayıncılık.

Bilen, M. (2002). Plandan uygulamaya öğretim. Anı Yayıncılık.

Bilge, N. (1989). Türkiye’de beden eğitimi öğretmeninin yetiştirilmesi. Kültür Bakanlığı Yayınları.

Bucher, C. A. (1987). Management of Physical Education & Athletic Programs. Times Mirror/Mosby College Publishing.

Bucher, C. A., & Krotee, M. L. (2002). Management of Physical Education and Sport (12th ed.). McGraw-Hill Companies.

Çolakoğlu, T., & Karaküçük, S. (2006). Beden eğitimi öğretmenlerinin okullarda uygulamada karşılaştıkları sorunlar üzerine bir araştırma. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi BESBD), 11(3), 35-48.

Erten, R. (2006). Türk sporunun yapısal düzeni. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10(1), 117-136.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM). (1993). Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının teşkilatı çalışma görev yetki ve sorumluluk yönetmeliği (No. 21766). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4157&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Gök, Y., & Sunay, H. (2010). Türkiye ve Fransa’da uygulanan spor yönetiminin kamu yönetimi açısından karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(1), 7-16.

Karaküçük, S. (1999). Okul yöneticilerinin ders dışı etkinliklere yaklaşımları. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 51-62.

Kılcigil, E. (1985). Sosyal çevre-spor ilişkileri. Bağıran Yayınevi.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (1997). Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Orta Öğretim Kurumları Spor Yarışmaları Yönergesi (No. 316). https://www.onceokuloncesi.com/yonetmelik-yonerge-kanun-tuzuk-vb-duyurulari/ilkogretim-kurumlari-orta-ogretim-kurumlari-spor-yarismalari-yonergesi-17143.html

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2019). Millî Eğitim Bakanlığı Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği (Tebliğler Dergisi No. 30936). https://spor.gsb.gov.tr/public/OkulSporlari/2019/11/6/OKUL%20SPOR %20FAALİYETLERİ%20YÖNETMELİĞİ-02.11.2019_637086290845921928.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2024). Mevzuat ve Yönetmelikler. https://www.meb.gov.tr/mevzuat/

Oğuzkan, A. F. (1993). Eğitim terimleri sözlüğü (Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 3. basım). Türk Dil Kurumu Yayınları.

Resmi Gazete. (2005). Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği (No. 25869). https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=9012&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB). (2018). Öğretim Programları. https://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx

Yapan, H. T. (2007). Spor ahlakı. Merkez Ofset.

Yetim, A. (2014). Sosyoloji ve spor (6. basım). Berikan Yayınevi.

Yolcu, H. H. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi sürecinde sınıf öğretmeni adaylarının uzaktan eğitim deneyimleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 6(4), 237-250.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Coşar Dilber, N. (2024). Okul Spor Kulüplerindeki Zorluklar ve İyileştirme Yolları. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 8(43), 773–780. https://doi.org/10.5281/zenodo.12603726