Okul Yöneticilerinin Kariyer Gelişimleri


Özet Görüntüleme: 23 / PDF İndirme: 11

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12639587

Anahtar Kelimeler:

Okul Yöneticileri, Kariyer Gelişimi, Kariyer Kuramları, Öğretmenler

Özet

                Araştırmanın amacı okul müdürlülerinin kariyer planlamalarının ve kariyer gelişimlerinin tespit edilerek okul yöneticilerinin kariyer hedeflerinin neler olabileceği üzerine incelenmesidir. Bu bağlamda devlet okullarında yöneticilik yapan idarecilerin kariyer beklentileri ile ilgili görüşmeler yapılarak sorular yönetilip cevaplar arasında ilişki kurulmuştur. Yöneltilen açık uçlu sorularla veriler elde edilmiş ve bu veriler ile değerlendirmelerde bulunulmuştur. Hazırlanan anket soruları Giresun İlinde devlet okullarında görev yapan okul müdürü ve müdür yardımları ile mülakat yapılarak veriler bir araya toplanmıştır. Çalışmanın ilk kısmında kariyer ile ilgili kuramsal kavramlardan bahsedilmiştir. İkinci kısımda ise öğretmenlik mesleği ve kariyer basamakları üzerinde durulmuştur. Daha sonra ise çalışmanın konusu, amacı, yöntemi anlatılarak toplanan veriler değerlendirilerek bulgular ışığında önerilerde bulunulmuştur.

              Elde edilen veriler değerlendirildikten sonra ise ulaşılan sonuçlarda;  okul yöneticilerinin, lider olarak sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmek ve kurumuna ortama katkı sağlamak ile üst kademelere yükselme hedeflerinin olduğu fakat sorumluluklarının fazlalığı nedeniyle iş yüklerinin bu yükselme arzu ve hedeflerinin gerçekleşmesine imkân tanımadığı sonucuna varılmıştır.  Bir kısım okul idarecileri ise temelden okul dönemlerinde kariyer planlamalarının olmaması ve bu şekilde öğretmenlik mesleğine başlamaları bulundukları yöneticilik görevlerinden memnun olmadıkları bu sebeple öğretmenliğe tekrar dönmek istedikleri sonucuna ulaşılmıştır.  Genel bir yargı olarak ulaşılan ise okul yöneticileri başlangıçlarda yöneticilik görevlerini bir kariyer olarak algıladıkları ve gelişip yükselebilecekleri bir basamak olarak gördükleri ancak bu hedef ve beklentilerin gerçekte var olmadığını görmüşlerdir.  Okul yöneticilerinin kariyer gelişimi bağlamında hiçbir eğitim ve imkâna sahip olmadıkları bu nedenle öğretmenliğe dönüşlerin arttığı çalışma sonucunda tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yazar Biyografileri

BAHA ÖZDEMİR, MEB MİTHATPAŞA ORTAOKULU

GİRESUN MERKEZDE OKUL MÜDÜRÜYÜM

NECDET ÇAĞLAR, MEB MİTHATPAŞA ORTAOKULU

GİRESUN MERKEZDE OKUL MÜDÜR YARDIMCISIYIM

İndir

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

KULAK, R., ÖZDEMİR, B., & ÇAĞLAR, N. (2024). Okul Yöneticilerinin Kariyer Gelişimleri. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 8(43), 882–896. https://doi.org/10.5281/zenodo.12639587

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri