İŞSİZLİK İLE MÜCADELEDE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ: İŞKUR ÖRNEĞİ


Özet Görüntüleme: 135 / PDF İndirme: 76

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.37242/pejoss.4391

Anahtar Kelimeler:

Türkiye, İşsizlik, İş Danışmanlığı, İŞKUR

Özet

İş aramak bir süreci kapsamaktadır. Bu süreç ne kadar uzun sürerse işsiz birey üzerindeki olumsuz etkisi de o kadar fazla olacaktır. İş arama sürecinin kısa sürmesi ve birey üzerindeki olumsuz etkisinin azalması açısından danışmanlık faaliyetleri önem arz etmektedir. İşgücü piyasasında iş arayanların, işverenlerin, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir bir bilgiye ulaşmalarını sağlayan danışmanlık faaliyetlerinin geliştirilmesi işsizliği azaltacak ve istihdama katkı sağlayacaktır. Bu çalışmanın temel amacı, işsizlikle mücadelede (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü) İŞKUR’un danışmanlık faaliyetlerinin önemini ortaya koymaktır. Danışmanlık faaliyetleri, İŞKUR’da istihdam edilen iş ve meslek danışmanları tarafından yürütülmektedir. Bu çalışma, “Danışmanlık faaliyetleri kapsamında ne tür hizmetler sunulmaktadır? sorusuna cevap niteliği taşımaktadır. Bu çalışmada, danışmanlık faaliyetlerine ilişkin İŞKUR verileri kullanılmıştır. Ayrıca, güncel bir sorun olan işsizlik ile mücadelede İŞKUR’un danışmanlık hizmetlerini daha etkin hale getirmek amacıyla geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2023-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

TATAR, M. (2023). İŞSİZLİK İLE MÜCADELEDE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ: İŞKUR ÖRNEĞİ. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(30), 400–409. https://doi.org/10.37242/pejoss.4391