GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK MESLEĞİNİN GELİŞİMİ VE ÖNEMİ


Özet Görüntüleme: 319 / PDF İndirme: 347

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.37242/pejoss.4281

Anahtar Kelimeler:

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mesleği

Özet

Bu çalışmada tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mesleğinin geçmişten günümüze nasıl bir gelişim gösterdiğinin ve öneminin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında yapılmış çalışmalara ilişkin literatür incelemesi yapılmıştır. Bunun sonucunda ilk çağlardan beri tıbbi dokümantasyonun yapıldığı görülmüştür. Günümüzde sağlık kuruluşları faaliyetlerinin planlanması, eşgüdümün ve denetimin yapılması, kendi çevrelerinden ve alt kademelerden elde edeceği nitelikli ve doğru bilginin güvenirliğine bağlıdır. Sağlık kurumlarının gerekli bilgilere ulaşabilmesi için her türlü bilginin kayıt altına alınması ve arşivlenmesi gerekmektedir. Tıbbi dokümantasyon hem bilim insanlarına hem de sağlık kuruluşlarına ciddi katkılar sunmaktadır. Resmi belge olma özelliğine sahip tıbbi dokümanların öneminin giderek daha iyi anlaşılması ile birlikte bu alanda eğitim olanakları artmaktadır. Türkiye’de üniversitelerde tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programları çoğalmakta ve meslek yaygınlaşmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

MERİÇ, S. (2022). GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK MESLEĞİNİN GELİŞİMİ VE ÖNEMİ. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 6(25), 552–556. https://doi.org/10.37242/pejoss.4281