Osmanlı Dönemi Botanik Ressamlığı ile Günümüz Sanat, Tasarım ve Bilimsel Resimlemeye Yansımaları


Özet Görüntüleme: 188 / PDF İndirme: 78

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8309687

Anahtar Kelimeler:

Botanik, Botanik Ressamlığı, Tasarım, Sanat, İllüstrasyon

Özet

Tarih boyu bitkilerin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri tıp ilmiyle uğraşan bilim adamlarının gündeminde olmuştur. Bitkilerden elde edilen ilaç ve destekleyici gıdalar geçmişten günümüze aktarılarak bu konuda oldukça geniş bir kütüphanenin oluşmasına da zemin hazırlamıştır. Günümüzde Avrupa ülkelerinde Avisenna olarak bilinen İbn-i Sina’nın kitapları sonradan Batı medeniyeti üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmaya başlanmıştır. Bunun dışında, Ali Bin Abbas, Ammar Musuli, Ali bin İsa, Ebû Bekir er-Razi, İbn-i Nefis, Akşemsettin Hz, İbn-i Hâtip, Abbâs Vesîm Efendi gibi dünyaca ünlü Müslüman bilim adamları ve hekimleri tıp alanında ve insanlığın her yönden gelişmesine katkıda bulunan pek çok bilimsel eserler kaleme almışlardır. Osmanlı döneminde de pek çok tıp alimi eserleriyle insanlığın hizmetine değerli eserler kazandırmışlardır. Osmanlı döneminin son dönemine gelen botanik ressamlığı her ne kadar titiz ve sıkı çalışmaların neticesi olarak ortaya çıkarılmışsa da ne yazık ki Cumhuriyet Dönemi sonrası gerekli ilgiyi görememiştir. Son yıllarda ülkemizde pek çok sanat kursunda botanik ressamlığı dersi verilse de halen bu konuda hazırlanmış eser sayısı diğer sanatlarla kıyaslandığında, sınırlıdır. Araştırma Osmanlı Döneminde yapılmış olan botanik konulu bilimsel eserler ile günümüz botanik ressamlığının sanat ve tasarım açısından incelenmesi için yapılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Acartürk, G. (2019). İllüstrasyonda Görsel Göstergelerin Anlatılması ve Mesaj. [Yüksek Lisans Tezi], Ordu Üniversitesi.

Akkurt, S., & Boratav, O. (2018). Neden Sanat Eğitimi. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 55-57.

And, M. (2008). Minyatürlerle Osmanlı-İslam Mitologyası. Yapı Kredi Yayınları.

Başaran, D. (1991). Modern Genel Botanik. Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Baytop, A. (2004). Türkiye’de Botanik Tarihi Araştırmaları. Tübitak Yayınları.

Bağcı, S. A., & Özer, İ. (2021, 12 15). Türkiye Tohumculuğunun Tarihsel Gelişimi, Mevcut Durumu, Problemleri ve Çözüm Önerileri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (11), 3562, 3563.

Bedirhan, Y. (2019). İslam Öncesi Türk Tarihi Ve Kültürü. Eğitim Yayınları.

Buyurgan, S., & Buyurgan, U. (2007). Sanat Eğitimi ve Öğretimi. Pagem A Yayıncılık.

Çavuş, H., & Beyaz. (2020). Çeşitli Ülkelerden Örneklerle Bilimsel Bitki İllüstrasyonlarının Grafik Açıdan Değerlendirilmesi Ve Tarihsel Süreçte Gelişimi. [Yüksek Lisans Tezi] Kastamonu Üniversitesi.

Çoruhlu, Y. (2007). Erken Devir Türk Sanatı. Kabalcı Kitapevi.

Çiftçi, A., Harpke, D., Mollman , R., & Yıldırım, H. (2022,). Notes on Crocus L. Series Flavi Mathew (Iridaceae) and a new species with unique corm structure. Phytotaxa, 65-79.

Darlo, A. C. (2014). Sanatın Sonundan Sonra. Aram Yayınları.

Demiriz, Y. (2007). Yüzyıllar Boyunca Çiçek Ressamlığı. Yorum Sanat Evi Yayınları.

Ekşioğlu, N. U. (2022). Çikolata Tadında Sanat. İzlekler Yayınevi.

Erzen, J. (1999). Mekan Ve Sahneleme: 16. Yüzyılda Osmanlı Mimarisi ve Resim Sanatı. Yem Yayınları.

Grabar, O. (2010). İslam Sanatının Oluşumu. Kemal Kitap.

İhsanoğlu, E. (2010). Darül Fünun, Osmanlı’da Kültürel Modernleşmenin Odağı. İstanbul. Ircıca Yayınları.

İpşiroğlu, N. (2010). Görsel Sanatlarda Alımlama ve Sanatlararası Etkileşim. Hayalbaz Kitap.

İslimyeli, N. (2005). Suluboya Resim Sanatı Tarihi. T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.

Marie, P. J., Mazayel, M., Monod, T., & Gırardon, J. (2022). Bitkilerin En Güzel Tarihi. T.C. İşbankası Yayınları.

Mollman, R. (2022). Botanik Çizimi Hakkında Görüşme. (İ. B. Bölümü, Dü.) İ.Ü. Botanik Bölümü.

Neriman, & Görgünay. (1986). El Sanatları Eğitimi. 1, 32.

San, İ. (2003). Sanat Eğitimi Kuramları. Ütopya Yayınları.

Thalasso, A. (2008). Osmanlı Sanatı Türkiye’nin Ressamları. İBB Kültür A.Ş. Yayınları.

Thascen, B. (1993). Kahlo. Druchaus Cramer Gmbh.

Turan, E., & Kurşun, A. (2018). İstanbul Ünivesitesi Biyolojik Bellek Kolleksiyonları (Cilt 3). (N. T. Kitapevleri, Dü.) Nobel Tıp Kitapevleri.

Yılmaz, İ., & Ayçe, T. (2021). Koronavirüs (Covıd-19) Afişlerinde Yer Alan Piktogramların Grafik Tasarım Çerçevesinde İncelenmesi. Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities, 78.

URL-1: www.iienstitu.com/blog/botanik-nedir (08.02.2022)

URL-2: https://acikradyo.com.tr/botanitopya/ronesans-sanati-ve-ilk-gercekci-bitki-cizimleri (03.04.2022)

URL-3: www.tv5.com.tr/dunyanin-bilinen-ilk-halisi-nigdede-yeniden-dokundu (19.02.2022)

URL-4: www.tv5.com.tr/dunyanin-bilinen-ilk-halisi-nigdede-yeniden-dokundu (19.02.2022)

URL-5: www.tarihikadim.com/osmanli-minyaturu-hakkinda-ogrenilmesi-gereken-7-bilgi/

(01.02.2022)

İndir

Yayınlanmış

2023-08-31

Nasıl Atıf Yapılır

AYÇE, M. T., TURAN, E., & YILMAZ, İbrahim. (2023). Osmanlı Dönemi Botanik Ressamlığı ile Günümüz Sanat, Tasarım ve Bilimsel Resimlemeye Yansımaları. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 7(33), 947–969. https://doi.org/10.5281/zenodo.8309687